Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Archiwum aktualności:

Wyniki egzaminu adwokackiego 2019: plik do pobrania.


 • Nieodpłatna pomoc prawna lekarzom w okresie epidemii

  Wykaz adwokatów, którzy zadeklarowali świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lekarzom w okresie epidemii Koronawirusa

  Nazwisko i imię adwokataNr telefonuE-mail
  Gajda Michał91/441 24 00
  796 569 611
  michal.gajda@adwokatura.pl
  Kierznowski Paweł693 734 296pawel.kierznowski@mwmlegal.pl
  Klimek Beata606 494 005beata.klimek.adwokat@o2.pl
  Kostrzewska Agnieszka91/3285206kancelaria@proreta.pl
  Kowalski Marcin91/434 26 14
  601 885 454
  adwokat@marcinkowalski.com.pl
  Krech Krzysztof91/404 05 00krzysztof.krech@wp.pl
  Mużyło Bartłomiej601 48 02 05muzyko@fmtlaw.pl
  Olechnowicz Michał608 570 067olechnowicz@wasiprawnicy.pl
  Różewicz Agnieszka501 533 123kancelaria@adwokatrozewicz.pl
  Tumielewicz Krzysztof608 622 488krzysztof-tumielewicz@wp.pl

 • Ograniczenie pracy biura Rady

  Zarządzenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 27 marca 2020r. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zarządzam: 1)  Ograniczenie pracy biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie okresie od 01 kwietnia 2020r. do  odwołania - Pracownicy biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie - w wyżej podanym okresie - będą pracowali w godz. od 09.00 do godz. 13.00, z zastrzeżeniem, że gdyby sytuacja epidemiologiczna  uległa - poprawie wcześniej niż w podanym wyżej terminie - biuro Rady podejmie pracę w normalnych godzinach pracy, tj. od godz. 08.00 do godz. 15.00. - Każdego dnia dyżur w w/w terminie i godzinach pełni jeden pracownik biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. 2) W okresie od 01 kwietnia 2020r.  do odwołania obsługa pokoju adwokackiego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 zostaje zawieszona.

 • Wystawa w Galerii pod Żabotem

  Kustosz Galerii pod Żabotem Szczecińskiej Izby Adwokackiej serdecznie zaprasza przedstawicieli środowisk prawniczych oraz Szczecinian na uroczyste otwarcie wystawy fotoreporterskiej Weroniki Łyczywek – fotografie z podróży po świecie małżeństwa Weroniki i Włodzimierza Łyczywek, która odbędzie się w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:00. Podczas wystawy będzie miała miejsce promocja książki Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie ‘Podróże od A do Z’. adw. Martyna Kawiak Kustosz Galerii

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21 – 28 lutego 2020r.

  Grafik dyżurów adwokatów i aplikantów (plik do pobrania).

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020

  Szczecin, dn. 21 października 2019r.

  Szanowni Państwo, Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2018 poz. 1467 ze zm.)   w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Druk deklaracji jest 5-cio stronicowy i wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad.

  Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach, w oznaczonym dniu oraz godzinie udzielania porad - w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów.

  Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakami „*” oraz „!” i zapoznać się    z odnoszącymi się do tych znaków wyjaśnieniami.

  Poza podaniem – w deklaracji – danych Kancelarii Adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata na 1 stronie.

  Powiaty zgłaszają zapotrzebowanie na obsadzanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów posiadających uprawnienia mediatorów.

  Wypełnioną deklarację należy zwrotnie przesłać pocztę elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl;  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź też osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Rady do dnia 08 listopada 2019r.

  Pliki do pobrania: deklaracja i regulamin.

  W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie. Deklaracje złożone po 08.11.2019r. nie wezmą udziału w losowaniu.

  Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie przeprowadzone losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykazy wylosowanych adwokatów zostaną przesłane do powiatów.

  Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19 pkt 1 ustawy) i 91% dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 pkt. 1 ustawy).

  Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulamin w załączeniu.

  O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Z poważaniem, adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie Koordynator NPP

 • Otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. "Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”

  04 października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbyło się otwarcie wystawy prac malarskich adw. Jerzego Piosickiego pt. ,,Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”. Otwarciu wystawy towarzyszyła uroczystość uhonorowania oraz upamiętnienia śp. adw. Jerzego Piosickiego – wielkiego adwokata i artysty. Okręgowa Rada Adwokacka w wykonaniu uchwały z posiedzenia z dnia 02 września 2019 r. uroczyście nadała tzw. sali klubowej w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej imię adwokata Jerzego Piosickiego.

  W uroczystości, oprócz członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej, wzięli również udział licznie zaproszeni Goście, w tym m.in. przedstawiciele środowiska artystów, sędziowie sądów apelacji szczecińskiej, przedstawiciele szczecińskich korporacji prawniczych i przedstawiciele mediów.

  Po otwarciu wystawy Dziekan ORA w Szczecinie, adw. Włodzimierz Łyczywek, niezwykle barwnie przybliżył sylwetkę patrona sali, jego działalność i zasługi. W czasie uroczystości znalazło się miejsce na anegdoty z życia prywatnego adw. Jerzego Piosickiego, którymi podzielili się przyjaciele oraz rodzina Mecenasa.

  Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół ,,The Green Jabots”, który tworzą adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Podczas wernisażu wręczono pamiątkowe foldery, przedstawiające obrazy Mecenasa wystawione w Galerii.

  Wystawę prac malarskich adwokata Jerzego Piosickiego można obejrzeć w Galerii pod Żabotem w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.

  Kustosz Galerii pod Żabotem

  adw. Martyna Kawiak

 • Wystawa prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie dnia 04 października br. o godzinie 18:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. ,,Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie uroczystość nadania imienia sali siedziby izbowej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni zespół muzyczny składający się z członków Naszej Izby ‘’The Green Jabots”. Serdecznie zapraszamy. Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek Kustosz Galerii pod Żabotem adw. Martyna Kawiak

 • Ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  W dniu 6 lipca 2019 r. w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie złożyło 21 adwokatów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szczecińskiej palestry, przedstawiciele sądów i prokuratur, przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych, a także rodziny i przyjaciele ślubujących adwokatów. Uroczystość prowadzona była przez Starostów ślubującego rocznika aplikacji (2016-2018). Podczas uroczystości nagrodzeni zostali adwokaci, którzy zdali egzamin zawodowy z najlepszym wynikiem. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Szczecina.

  (fot. Hubert Grygielewicz)

 • Apel Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie o niezwłoczne uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu

  Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r., po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez doradcę Prezesa NRA – adw. Marka Mikołajczyka o przebiegu dotychczasowych prac oraz planów opracowania stosownych regulacji, Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę, kierowaną do NRA o niezwłoczne podjęcie prac nad uregulowaniem zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu. W trakcie debaty nad treścią uchwały członkowie ORA wskazywali przypadki, gdzie prowadzenie spraw z urzędu to czas liczony w latach, a przy tym inni uczestnicy procesów, działający na zlecenie tego samego podmiotu, otrzymują wynagrodzenie w toku postępowania.

  Poniżej prezentujemy pełną treść przedmiotowej uchwały.

 • Adw. Włodzimierz Łyczywek odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

  Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2018r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się centralne obchody jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. W trakcie tych obchodów sześciu adwokatów z całej Polski otrzymało odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych był Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie – adw. Włodzimierz Łyczywek, który otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie występując z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie orderu uzasadniła to okolicznościami poniżej wymienionymi. Adw. Włodzimierz Łyczywek jest potomkiem rodziny zasłużonej, zarówno dla Ojczyzny, jak i dla samej Adwokatury Polskiej. Wnuk powstańców wielkopolskich, a syn uczestników Powstania Warszawskiego. Ojciec adw. Włodzimierza Łyczywka był niezwykle zasłużony dla Adwokatury Polskiej. Adw. Włodzimierz Łyczywek jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Już za czasów studenckich aktywny społecznie. Prezes Koła Szczecinian studiujących na uczelniach poznańskich przy Towarzystwie Rozwoju Ziemi Zachodnich. Od 1957 r. należał do ZHP, od 1962 do ZSP. W Adwokaturze od 1971 r., obrońca i doradca opozycji w latach 80-tych. Członek wszystkich szczebli samorządu adwokackiego od 1977 r. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej od 1992-2018 r. (przez siedem kadencji). Obecnie Dziekan Izby Szczecińskiej, wcześniej urząd pełnił w latach 1992-1998. W latach 90-tych zaangażowany w samorządzie lokalnym: 1994-1998 r. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina. Od lat 70-tych działacz sportowy, Prezes Zarządu Okręgu i członek władz centralnych szeregów związków sportowych (Automobilklub Polski). Przez wiele lat wykładowca w szkoleniach aplikantów adwokackich, także patron aplikantów nieprzerwanie -od 25 lat. Od 1981 r. Delegat Szczecińskiej Izby Adwokackiej i aktywny uczestnik wszystkich Krajowych Zjazdów Adwokatury Polskiej. W latach 90-tych dziennikarz i felietonista polityczny, obecnie komentator medialny z zagadnień prawnych. W latach 1994–1998 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miasta Szczecina, a w latach 1995–1998 także radnym sejmiku samorządowego województwa szczecińskiego. Senator RP VI kadencji. Adw. Włodzimierz Łyczywek pomimo wieku emerytalnego jest osobą bardzo aktywną, zarówno zawodowo, jak i społecznie. Na łamach Kuriera Szczecińskiego, Głosu Szczecińskiego i In gremio komentuje bieżące wydarzenia, a także publikuje teksty promujące szeroko pojęte aspekty prawne. W 2018 roku obchodził 50-lecie pracy zawodowej. Stanowi wzór dla środowiska adwokackiego. Z poważaniem adw. Wiesław Fafuła Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Adwokatura Pamięta

  Aplikanci Szczecińskiej Izby Adwokackiej ponownie uczcili pamięć Adwokatów i Aplikantów, którzy spoczywają na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 100 lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej było idealnym momentem aby odwiedzić ich groby oraz zapalić znicze z flagą „Adwokatura Pamięta”. Pielęgnacja pamięci o tych, członkach naszego samorządu którzy odeszli, była również okazją do odebrania bezcennej lekcji historii Adwokatury szczecińskiej. W tym roku udało się odnaleźć grób pierwszego dziekana naszej Izby mec. Edwarda Hausknechta, który spoczywa w Kwaterze żydowskiej przy ul. Ku Słońcu.

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019

  Szanowni Państwo Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 ze zm.) w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Druk deklaracji jest 5-cio stronicowyi wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad. Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach udzielania porad ( w oznaczonym dniu oraz godzinie), w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów. Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakiem „*” oraz „!” i zapoznać się z odnoszącym się do tego znaku wyjaśnieniem. Poza podaniem - w deklaracji - danych kancelarii adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata (na 1 str.). Wypełnione deklaracje należy zwrotnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl, lub też; za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Radydo dnia 05 listopada 2018r. W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie. Deklaracje złożone po 05.11.2018r. nie wezmą udziału w losowaniu. Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie dokonane losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykaz adwokatów zostanie przesłany do powiatów. Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19.ust.1 ustawy) i w 91% dotacja przeznaczana jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 ustawy). Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Regulamin w załączeniu). O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z poważaniem Adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie Druk deklaracji – plik do pobrania Regulamin obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – plik do pobrania Uchwała nr 125/2018 ORA w Szczecinie z dn. 08.10.2018r. – plik do pobrania

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map