Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Ruszyła kampania wizerunkowa p.n. „Adwokat w każdym przypadku” organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką.

Przebieg kampanii można na bieżąco śledzić na stronie: www.adwokatwkazdymprzypadku.pl

Aktualności:


Odwołanie terminu egzaminu adwokackiego
(więcej w zakładce: Aplikanci)


Wyborcze Zgromadzenie członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbędzie się 20 czerwca 2020 r. (rozpoczęcie obrad godz. 09.00) w Audytorium im. Stanisława Skoczowskiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia nr 10 w Szczecinie.


Nieodpłatna pomoc prawna lekarzom w okresie epidemii

Nieodpłatna pomoc prawna lekarzom w okresie epidemii
Wykaz adwokatów, którzy zadeklarowali świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lekarzom w okresie epidemii Koronawirusa ...
dalej »

Ograniczenie pracy biura Rady

Ograniczenie pracy biura Rady
Zarządzenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 27 marca 2020r. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zarządzam: 1)  Ograniczenie pracy biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie okresie od 01 kwietnia 2020r. do  odwołania - Pracownicy ...
dalej »

Wystawa w Galerii pod Żabotem

Wystawa w Galerii pod Żabotem
Kustosz Galerii pod Żabotem Szczecińskiej Izby Adwokackiej serdecznie zaprasza przedstawicieli środowisk prawniczych oraz Szczecinian na uroczyste otwarcie wystawy fotoreporterskiej Weroniki Łyczywek ...
dalej »

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21 – 28 lutego 2020r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  21 – 28 lutego 2020r.
Grafik dyżurów adwokatów i aplikantów (plik do pobrania) ...
dalej »

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020
Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2018 poz. 1467 ze zm.)   w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Druk deklaracji jest 5-cio stronicowy i wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad ...
dalej »

Otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. “Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”

Otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. "Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”
04 października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbyło się otwarcie wystawy prac malarskich adw. Jerzego Piosickiego pt. ,,Po koniu siodło, a po człowieku pamięć”. Otwarciu wystawy towarzyszyła uroczystość uhonorowania oraz upamiętnienia śp. adw ...
dalej »

Wystawa prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego

Wystawa prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie dnia 04 października br. o godzinie 18:00 odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich Mecenasa Jerzego Piosickiego pt. ,,Po koniu siodło, a po człowieku ...
dalej »

Ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej
W dniu 6 lipca 2019 r. w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie złożyło 21 adwokatów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ...
dalej »

Apel Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie o niezwłoczne uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu

Apel Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie o niezwłoczne uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu
Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r., po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez doradcę Prezesa NRA – adw. Marka Mikołajczyka o przebiegu dotychczasowych prac oraz planów opracowania stosownych regulacji, Okręgowa Rada Adwokacka podjęła ...
dalej »

Adw. Włodzimierz Łyczywek odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Adw. Włodzimierz Łyczywek odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2018r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się centralne obchody jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. W trakcie tych obchodów sześciu adwokatów z całej Polski otrzymało odznaczenia ...
dalej »

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map