Data

25.03.2021
Zakończone!

Czas

17:00 - 18:30

Punkty szkoleniowe

1,5 punktu

Co poszło nie tak? Czyli rzecz o najpowszechniejszych deliktach dyscyplinarnych

Prowadzący: adw. Agnieszka Węgielska – Śliwa

wieloletni zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Szczecińskiej Izby Adwokackiej, obecnie Sędzia Sądu Dyscyplinarnego SIA