Data

10.10.2022
Zakończone!

Czas

16:30 - 19:30

Punkty szkoleniowe

3 punkty

Aktualne problemy postępowania dowodowego w procedurze cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego

Prowadzący: Piotr Jakubiec, SSO w Lublinie 

Sędzia orzekający w I Wydziale Cywilnym oraz XII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Szkolenie organizowane przez Białostocką Izbę Adwokacką.