Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Ograniczenie pracy biura Rady

Zarządzenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
z dnia 27 marca 2020r.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zarządzam:

1)  Ograniczenie pracy biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie okresie od 01 kwietnia 2020r. do  odwołania

– Pracownicy biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie – w wyżej podanym okresie – będą pracowali w godz. od 09.00 do godz. 13.00, z zastrzeżeniem, że gdyby sytuacja epidemiologiczna  uległa – poprawie wcześniej niż w podanym wyżej terminie – biuro Rady podejmie pracę w normalnych godzinach pracy, tj. od godz. 08.00 do godz. 15.00.

– Każdego dnia dyżur w w/w terminie i godzinach pełni jeden pracownik biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

2) W okresie od 01 kwietnia 2020r.  do odwołania obsługa pokoju adwokackiego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 zostaje zawieszona.

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map