Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Apel Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie o niezwłoczne uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r., po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez doradcę Prezesa NRA – adw. Marka Mikołajczyka o przebiegu dotychczasowych prac oraz planów opracowania stosownych regulacji, Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę, kierowaną do NRA o niezwłoczne podjęcie prac nad uregulowaniem zasad wypłaty wynagrodzeń adwokatom wyznaczanym z urzędu. W trakcie debaty nad treścią uchwały członkowie ORA wskazywali przypadki, gdzie prowadzenie spraw z urzędu to czas liczony w latach, a przy tym inni uczestnicy procesów, działający na zlecenie tego samego podmiotu, otrzymują wynagrodzenie w toku postępowania.

Poniżej prezentujemy pełną treść przedmiotowej uchwały.

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map