Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Władze ORA w Szczecinie

Okręgowa Rada Adwokacka (kadencja 2016-2020)

 • Dziekan
  adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Wicedziekan
  Kampania Wizerunkowa Adwokatury
  adw. Jacek Motyka

 • Wicedziekan
  Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów
  adw. Marcjusz Szczepański

 • Sekretarz
  adw. Wiesław Fafuła

 • Zastępca Sekretarza
  adw. Michał Olechnowicz

 • Skarbnik
  adw. Mikołaj Kołecki

 • adw. Piotr Mazuro
  Kierownik Referatu Skarg

 • adw. Igor Frydrykiewicz
  Przewodniczący Zespołu Wizytatorów

 • adw. Tomasz Milewski
  Przewodniczący Komisji Aplikantów Adwokackich

 • adw. Jonna Budnowska
  Przewodnicząca Komisji Socjalnej

 • adw. Krzysztof Ławrynowicz
  Członek ORA w Szczecinie

Rzecznik Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
adw. Waldemar Juszczak

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

 • adw. Balcerowicz Robert
 • adw. Felisiak Łukasz

 • adw. Kostrzewska Agnieszka

 • adw. Jacek Kruszyński
 • adw. Madej – Wierzbicka Marta

 • adw. Paszkowski Piotr

 • adw. Węgielska – Śliwa Agnieszka
  Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

 • adw. Wołek Grzegorz

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Prezes
  adw. Joanna Szałańska

 • Wiceprezes
  adw. Michał Stankiewicz
 • Sędziowie

  adw. Adamek-Donhoffner Marta
  adw. Aleksandruk-Dutkiewicz Agnieszka
  adw. Cwynar Magdalena
  adw. Drapiński Krystian
  adw. Krzyżankiewicz Anna
  adw. Łyczywek-Falkowska Hanna
  adw. Nadgrodkiewicz Andrzej
  adw. Pieniężny Tomasz
  adw. Swacha Anita
  adw. Śmigielski Zbigniew
  adw. Tumielewicz Krzysztof
  adw. Zbroja Patryk
  adw. Łada-Zabłocki Marcin (sędzia rezerwowy)

Komisja Rewizyjna Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Przewodnicząca
  adw. Monika Kowalczyk-Solak

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map