Oferty pracy dla aplikantów

Data

07.06.2022
Zakończone!

Czas

16:00 - 19:00

Punkty szkoleniowe

3 punkty

Występ publiczny – retoryka i autoprezentacja

Prowadzący: dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ

Językoznawca, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej oraz Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i konkursów oratorskich, redaktor naukowy serii wydawniczej „Obrazowanie w komunikacji”; profesor w Katedrze Teorii Komunikacji, kierownik kierunku studiów „język polski w komunikacji społecznej”, członek Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych; wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy UJ, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowych Izb Radcowskich w Krakowie i Katowicach, lektor School of Medicine in English Collegium Medicum UJ.

(szkolenie organizowane przez Białostocką Izbę Adwokacką)