Data

08.07.2021
Zakończone!

Czas

17:00 - 18:30

Punkty szkoleniowe

1,5 punktu,
5 punktu

Umowa o zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy PZP

Prowadzący: adw. Piotr Mazuro

Wicedziekan SIA, współautor komentarza do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.