Data

29.09.2022
Zakończone!

Czas

16:00 - 18:00

Punkty szkoleniowe

2 punkty

Trening uważności jako narzędzie w zawodzie adwokata

Prowadzący: adw. Adwokat Marcin Szymielewicz

Szkolenie organizowane przez Koszalińską Izbę Adwokacką