Oferty pracy dla aplikantów

Data

07.07.2022
Zakończone!

Czas

17:00 - 20:00

Punkty szkoleniowe

3 punkty

Sztuka dyskusji i argumentacji – między perswazją a manipulacją

Prowadzący: dr hab. Paweł Nowak, prof. UMCS

Pracownik Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” oraz przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym: „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002), ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), „Kreowanie światów w języku mediów” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007),  „O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), „Język IV RP” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (Wydawnictwo KSAP, Warszawa 2020), komunikolog, pragmalingwista i semantyk kulturowy, badacz współczesnego języka publicznego, trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej, poprawności i kultury języka, komunikacji w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.