Wyniki egzaminu adwokackiego

Data

23.06.2022
Zakończone!

Czas

17:00 - 18:30

Punkty szkoleniowe

1,5 punktu

Specyfika stosunku pracy nauczyciela – odmienności wynikające z ustawy Karta Nauczyciela

Prowadzący: adw. Bartłomiej Mużyło