Oferty pracy dla aplikantów

Data

17.02.2022
Zakończone!

Czas

17:00 - 19:30

Punkty szkoleniowe

2,5 punktu

Rejestracja domen internetowych i naruszenia prawa z tym związane

Prowadzący: adw. dr Mariusz Zelek

Współautor Komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. M. Gutowskiego; recenzent czasopism naukowych m.in. Palestra, Transformacje Prawa Prywatnego, Kwartalnik „Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia”, Medyczna Wokanda; wykładowca i prowadzący konwersatoria na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; Przewodniczący Rady (Advisory Board) Polskiego Towarzystwo Badania Gier; Członek zwyczajny Wydziału II Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego; Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji