Data

26.10.2023
Zakończone!

Czas

16:30 - 18:30

Praktyczne aspekty zmian w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzonych ustawami z 09 marca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (…) oraz z 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (…)

Prowadzący: SSR Krzysztof Pietkowski

Szkolenie organizowane przez Koszalińską Izbę Adwokacką


Plan wykładu              

I. Ogólna charakterystyka zmian k.p.c. w 2023r.  wprowadzonych ustawami z 09 marca i 07 lipca o zmianach Kodeksu (…) w relacji do nowelizacji k.p.c. z 2019r..

II. Omówienie wybranych zmian regulujących postępowanie rozpoznawcze, m.in:

a) zmieniony zakres pełnomocnictwa procesowego i pełnomocnik do doręczeń,

b) zmiana zasad doręczania pism procesowych i orzeczeń, w tym dla przedsiębiorców wpisanych do CEiDG; doręczenia komornicze,

c) nowe zasady redagowania twierdzeń, oświadczeń i wniosków, w tym wniosków dowodowych w pismach procesowych ,

d) zmiany w regulacji podstaw zarzutu potrącenia,

e) zmiany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

f) nowe postępowanie odrębne – „Postępowanie z udziałem konsumentów”.

III.  Środki odwoławcze (apelacja i zażalenie) oraz składy sądu odwoławczego,  w tym m.in:

a) zmiana zasad sporządzania i doręczania uzasadnień postanowień na podstawie ustawy z 09 marca 2023r. (…)

b) zażalenia poziome i pionowe po zmianach

c) składy sądu rozpoznającego zażalenie poziome i pionowe na podstawie ustawy z 07 lipca 2023r. (…)

Materiały szkoleniowe będą przekazane Uczestnikom szkolenia w późniejszym terminie.