Data

24.03.2022
Zakończone!

Czas

17:00 - 19:00

Punkty szkoleniowe

2 punkty

Postępowanie sądowe w sprawach o ustalenie płci

Prowadzący: adw. Anna Mazurczak

Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie, Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy ORA Warszawie, członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową; od 2015 r. Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka osób LGBT.

Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi – obecnie jest członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, członkinią stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W latach 2015-2018 członkini grupy roboczej Equality Law w Equinecie (Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania).