Data

02.09.2021
Zakończone!

Czas

17:00 - 18:30

Punkty szkoleniowe

1,5 punktu

Opinia biegłego w procesie karnym. Przesłanki zasięgnięcia i jej ocena.

Prowadzący: adw. dr Karol Pachnik

Praca doktorska „Odpowiedzialność biegłych w polskim systemie prawnym.”; wykładowca akademicki m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie 2016-2021 i 2021-2025, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji od 2016 r.; pierwszy przewodniczący Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego ORA w Warszawie, ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera kadencji 2013-2016, recenzent w czasopiśmie Młoda Palestra, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, War Studies University Scientific Quarterly i Problemach Kryminalistyki; członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.