Data

02.09.2021

Czas

17:00 - 18:30

Koszt

Darmowy

Punkty szkoleniowe

1,5 punktu

Opinia biegłego w procesie karnym. Przesłanki zasięgnięcia i jej ocena.

Prowadzący: adw. dr Karol Pachnik

Praca doktorska „Odpowiedzialność biegłych w polskim systemie prawnym.”; wykładowca akademicki m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuki Wojennej, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie 2016-2021 i 2021-2025, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji od 2016 r.; pierwszy przewodniczący Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego ORA w Warszawie, ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera kadencji 2013-2016, recenzent w czasopiśmie Młoda Palestra, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, War Studies University Scientific Quarterly i Problemach Kryminalistyki; członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Zapisy na szkolenie

Bezpłatny bilet

Wybrano 1 bilet.

Dostępne Bilety: 486

Bilety Bezpłatny bilet zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Uprzejmie informujemy, że do 25 kwietnia 2021 r. 
biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie nie będzie przyjmować interesantów.

UWAGA:
Rozprawy Sądu Dyscyplinarnego SIA oraz przesłuchania w postępowaniach dyscyplinarnych – odbędą się w wyznaczonych terminach.

Kontakt z pracownikami biura jedynie telefoniczny:
91/43 33 616
91/448 01 87

lub mailowy: ora.szczecin@adwokatura.pl

(inne adresy mailowe są udostępnione na naszej stronie internetowej:
www.izba-adwokacka.szczecin.pl)

Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Top