Data

23.09.2021
Zakończone!

Czas

15:00 - 17:30

Punkty szkoleniowe

2,5 punktu

Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych

Prowadzący: adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka

Wiceprezes NRA, Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. W latach 2011-2016 Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.