Data

13.01.2022
Zakończone!

Czas

17:00 - 19:00

Punkty szkoleniowe

2 punkty

Elektronizacja postępowania rejestrowego

Prowadzący: Starszy referendarz sądowy Marzena Sulwińska-Świrgoń

Z-ca Przewodniczącej XIII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum.