Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką (link)

Tajemnica adwokacka

Ochrona tajemnicy adwokackiej jest jedną z gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu adwokata

więcej informacji