Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Opłaty

Od 01 lipca 2019 r.wysokość składki samorządowej wynosi:

  • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód

  • 220,00 zł. (w tym: 40,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

  • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód z ustalonym prawem do emerytury

(Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie oświadczenia o ustalonym prawie do emerytury)

205,00 zł.( w tym: 25,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

  • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód po 70 roku życia

115,00 zł. (w tym: 25,00zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

  • dla adwokatów niewykonujących zawodu

127,50 zł. (w tym: 30,00zł. składka na NRA)

  • dla kobiet adwokatów czynnie wykonujących zawód po urodzeniu dziecka (poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy.Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka)

10,00 zł. (wydawnictwo Palestra)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

  • dla kobiet adwokatów niewykonujących po urodzeniu dziecka

(poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka.)

10 zł.(wydawnictwo Palestra)

Składka samorządowa + składka OC – płatna do 25 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Opłata za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2019 wynosi 5.850 zł.

nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłatę za szkolenie aplikanckie:

78 1600 1260 0004 0903 1656 8150

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map