Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Obchody „100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej”

Koleżanki i Koledzy.

W dniach 12-13 października 2018r. Szczecińska Izba Adwokacka zorganizowała fragment krajowych obchodów „100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej”.

Obchody rozpoczęły się otwarciem wystawy pt. Adwokaci Polscy Ojczyźnie, która prezentowana była w Centrum Dialogu PRZEŁOMY w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy pl. Solidarności 1.

W siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, dla adwokatów i aplikantów adwokackich , prelekcje wygłosili Dyrektor Amnesty International (sekcja Polska) – Pani Draginja Nadaždin oraz adw. Jerzy Naumann – twórca komentarza do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej.

Następnego dnia -13.10.2018r.- w sali kameralnej Filharmonii im. M. Karłowicza– wypełnionej po brzegi -odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. Granic wykonywania zawodu,w którym uczestniczyli Pan Sędzia Sądu Najwyższego – Michał Laskowski; Pani Dyrektor Amnesty International- Draginja Nadaždin; Pani adw. Hanna Łyczywek-Falkowska i – w zastępstwie nieobecnego panelisty adw. Rafała Dębowskiego – Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek.

W drugim panelu dyskusyjnym nt. Tajemnicy zawodowej adwokackiejprzedstawiali swoje poglądy dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich; adw. Jerzy Naumann z Warszawy; Małgorzata Jankowska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a także członek NRA – adw. Marek Mikołajczyk.

Wydarzenie to, które było naprawdę doskonale przygotowane prowadzili z olbrzymią werwą szczecińscy adwokaci: adw. adw. Marta Adamek-Donhöffner oraz Piotr Dobrołowicz.

Za przygotowanie zarówno wykładów w siedzibie SIA jak i ekstraklasowego zespołu panelistów i doskonałe poprowadzenie blisko 5 godzinnej dyskusji panelowej, bardzo dziękuję adwokatom Marcie Adamek-Donhöffner oraz szczególnie Piotrowi Dobrołowiczowi.

W wieczornej gali, która odbyła się w wielkiej sali symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza, która podobnie jak leżące naprzeciw Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy uzyskała miano najpiękniejszego obiektu architektonicznego w Europie i na świecie w latach 2014-2015 – uczestniczyło ponad 600 osób.

Za przygotowanie zarówno wystawy w dniu 12 października 2018r jak i całej uroczystej gali serdecznie dziękuję Wicedziekanowi ORA w Szczecinie- adw. Jackowi Motyce oraz członkowi NRA – adw. Markowi Mikołajczykowi za wkład w przebieg uroczystości, a także za wspaniałą konferansjerkę.

Uroczystości otworzył Dziekan ORA w Szczecinie – adw. Włodzimierz Łyczywek przy obecności wprowadzonego już na scenę Sztandaru Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Dziękuję pocztowi sztandarowemu w osobach: adw. Robertowi Murawskiemu oraz adw. Katarzynie Pisarek i apl. adw. Katarzynie Małosek-Makaruk

Inauguracyjne przemówienie o roli Adwokatury w dziejach naszego narodu; we współtworzeniu dobrego prawa, a także dbałości o przestrzeganie praw obywatelskich wygłosił Pan Prezes NRA – adw. Jacek Trela. Okazjonalne przemówienia wraz z pięknymi adresami rzeczowymi przekazali Szczecińskiej Izbie Adwokackiej Marszałek Województwa – Olgierd Geblewicz, a także Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek.

Przemówienia związane z rolą Adwokatury w tworzeniu i stosowaniu prawa wygłosili Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar i Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego – SSN Michał Laskowski.

Historię adwokatury szczecińskiej w jej instytucjonalnej formie od 67 lat , ale w rzeczywistości istniejącej od pierwszych dni po zakończeniu II Wojny Światowej, przybliżył szczeciński adwokat Andrzej Zajda.

Skoro już został dziejopisarzem historii Adwokatury Szczecińskiej niech więc nadal to czyni, za co wszyscy powinniśmy być Mu wdzięczni.

Prezes NRA – adw. Jacek Trela odznaczył pięciu szczecińskich adwokatów bardzo rzadkimi cenionym wyróżnieniem „Adwokatura Zasłużonym” – odznaczenie to otrzymali adw. adw: Marta Adamek-Donhöffner; Hanna Łyczywek-Falkowska; Jacek Motyka; Waldemar Juszczak i Piotr Dobrołowicz.

Przez ostatnie pięć lat tylko jedna osoba otrzymała to wyróżnieni, a zatem ci wszyscy, którzy otrzymali je z okazji 100- lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zasługują na nasz szacunek za wkład w prace samorządu, a ja osobiście im serdecznie gratuluję.

W uroczystościach zarówno w dniu 12 jak i 13 .10 2018r. uczestniczyło wielu członków Naczelnej Rady Adwokackiej, a tylko z uwagi na zbiegające się wydarzenia w innych izbach żałowaliśmy, że nie wszyscy mogli być obecni.

Obecnością swoją na gali zaszczycili nas rektorzy wyższych uczelni Szczecina, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezesi Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Szczecinie, a także wielu prawników z siostrzanych korporacji.

Po wyprowadzeniu Sztandaru SIA Mała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej dała koncert Pt. Mozart meet Vivaldi, który to koncert był kilkakrotnie bisowany.

Całość wydarzenia w Wielkiej Sali Filharmonii Szczecińskiej brawurowo prowadził Pan Mecenas Marek Mikołajczyk.

Po oficjalnej gali, w salach recepcyjnych Filharmonii, w jej holu na parterze, odbył się na te 600 osób bankiet, a muzyczną oprawę dał zespół złożony – ad hoc – przez adwokatów i aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Prezes NRA w swoim przemówieniu nawiązał do tego, że w historii SIA były już zespoły muzyczne, ale nie spodziewałem się, że adwokaci szczecińscy stworzą tak doskonały i duży zespół dający przepiękna oprawę przez kilka godzin bankietu – gratuluję talentu. W skład zespołu wchodzili adw. adw: Robert Marzec (perkusja), Jurand Żelazny (gitara elektryczna), Paweł Zacharzewski (gitara basowa), Bartłomiej Mużyło (fortepian i melodyka), Izabela Celeban (puzon), Agnieszka Lubowińska (skrzypce), Agnieszka Różewicz (flet i melodyka), Szymon Kromolicki (skrzypce), Martyna Kawiak (wokal i fortepian), Marcin Przybysz (wokal i przeszkadzajki).

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza po raz pierwszy w historii została podświetlona na zielono w kolorze przynależnym Adwokaturze.

Od dwóch tygodni adwokatura szczecińska przygotowała przepiękne wkładki, obrazujące cele i zadania Adwokatury przez ostatnie 100 lat, prezentowane we wszystkich lokalnych dziennikach i inicjatywa ta zakończy się ostatnia prezentacją przed dniem Święta Niepodległości (łączny nakład 72.000 egz.).

Za opracowanie wizerunku Adwokatury szczerze dziękują adw. adw. Magdalenie Gąsiorowskiej i Romanowi Ossowskiemu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

adw. Włodzimierz Łyczywek

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map