Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór uzupełniający

Szczecin, dn. 15 czerwca 2018r.

Szanowni Państwo
Adwokaci
Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) z uwagi na fakt wystąpienia z Adwokatury adwokata świadczącego pomoc prawną, ogłaszamy nabór na zastępców (B1 i B2) do pełnienia dyżurów wpiątki w godz. od 08.00-12.00w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116

Zainteresowanych do obsadzenia ww. wakatów proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: ora.szczecin@adwokatura.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018r. do godz. 14.00ze wskazaniem funkcji, tj. zastępca B1, zastępca B2.

Na podstawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonane losowanie zastępców adwokata do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116 (piątek godz. 08.00-12.00)

O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem

Adw. Marcjusz Szczepański

Wicedziekan
ORA w Szczecinie

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map