Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór uzupełniający c.d.

Szczecin, dn. 26 czerwca 2018r.

Szanowni Państwo

Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), ogłaszamy nabór na zastępców (B1) do pełnienia dyżurów:

w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym

w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116

  • w czwartki w godz. od 15.00-19.00

  • w środyw godz. 15.00-19.00(punkt obsługiwany przez adwokatów co drugi tydzień zamiennie z radcami prawnymi)

Zainteresowanych do obsadzenia ww. wakatów proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: ora.szczecin@adwokatura.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2018r. do godz. 14.00ze wskazaniem dnia tygodnia pełnienia dyżuru.

Na podstawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonane losowanie zastępców (B1) adwokata do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116 (czwartek: godz. 15.00-19.00; środa: godz. 15.00-19.00)

O wyniku losowania – Ci z Państwa, którzy zgłoszą swoje kandydatury zostaną poinformowani oddzielnym pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z poważaniem

Adw. Marcjusz Szczepański
Wicedziekan ORA w Szczecinie

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map