Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji
 • Szkolenie "Praktyka sądowa w kontekście ostatniej nowelizacji k.p.c."

  Szanowni Państwo.

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie uprzejmie informuje,
  iż szkolenie zawodowe, prowadzone przez Sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie - Tomasza Radkiewicza-odbędzie się w dniu:
  25 stycznia 2020r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ul. Golisza 10 B  w Szczecinie - wejście A
  w godzinach 9.00-13.00 ( wejście do WORD po godz. 8.30)

  Temat szkolenia: "Praktyka sądowa w kontekście ostatniej nowelizacji k.p.c.".
  Przerwa "kawowa" będzie miała miejsce w godzinach około 11.00-11.30.
  Za wyżej wymienione szkolenie można uzyskać 4 pkt szkoleniowe.

  Niestety, WORD poinformował, iż nie jest w stanie udostępnić dla Państwa podczas szkolenia parkingu samochodowego,
  ale proponuje korzystanie z parkingu znajdującego się przy sklepie "LEROY MERLIN" znajdującego się ok. 70 m
  od siedziby WORD. Serdecznie zapraszamy.

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie
  wicedziekan ORA adw. M.Szczepański
  adw. P.Dobrołowicz

 • Szkolenia zawodowe adwokatów w listopadzie i grudniu 2019 r.

  Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenia zawodowe adwokatów w listopadzie i grudniu 2019 r. w siedzibie naszej izby (Plac Batorego 3).

   
  26 listopada (wtorek): g. 16.30 – 18.00

  Temat: Reforma k.p.c. w odniesieniu do odrębnego postępowania przed sądem pracy. Ostatnie zmiany w kodeksie pracy.

  Wykładowca: Konrad Kujawa - sędzia Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, przewodniczący IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Udział w szkoleniu – 1,5 pkt.

   
  14 grudnia (sobota): g. 10.00 - 15.00

  Temat: Nowe obowiązki pełnomocników procesowych po nowelizacji procedury cywilnej z 4.07.2019 r.

  Wykładowca: Tomasz Chojnacki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

  Udział w szkoleniu – 5 pkt.

   
  17 grudnia (wtorek): g. 17.00 - 18.30

  Temat: Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – powtórka

  Wykładowca: Andrzej Wiśniewski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  Udział w szkoleniu – 1,5 pkt.

   
  Marcjusz Szczepański, wicedziekan ORA,
  Piotr Dobrołowicz, Komisja Doskolenia Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie

 • Szkolenie mediacyjne

  Uprzejmie informuję, że w dniach 25-26 października oraz 22-23 listopada 2019r. ORA w Szczecinie oraz Centrum Mediacyjne przy NRA organizuje pierwsze szkolenie mediacyjne, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORA w Szczecinie przy pl. Batorego 3

  Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a następnie do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przez Prezesów sądów okręgowych, a także do uzyskania 12 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez CM przy NRA).

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości) w ciągu czterech dni szkoleniowych po 10 godzin.,/p>

  Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób.

  W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 500 zł brutto. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Szkolenie dedykowane jest w pierwszej kolejności dla adwokatów Naszej Izby. W przypadku niezapełnienia miejsc, udział w szkoleniu zostanie umożliwiony adwokatom z innych izb.

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: kancelaria@adwokat-przylucka.pl do dnia 16 października 2019r i wraz z dowodem opłacenia swojego udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie uiszczenia wpłaty na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

  Szczegółowych informacji udzielam pod numerem tel.792128297.

  Z poważaniem
  adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
  Koordynator Centrum Mediacji przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej

 • Szkolenia zawodowe adwokatów we wrześniu i październiku 2019 r.

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy na szkolenia zawodowe adwokatów we wrześniu i październiku 2019 r. w siedzibie naszej Izby (Plac Batorego 3).

  17 września 2019 r. (wtorek), w godzinach 16.30-18.30.
  Temat:Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego
  Wykładowca:SSA Andrzej Wiśniewski
  Udział w szkoleniu – 2 pkt.

  19 września 2019 r. (czwartek), w godzinach 17.00-18.30.
  Temat:Udział pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym
  Wykładowca:adw. Martyna Maciejewska –Przyłucka
  Udział w szkoleniu – 1,5 pkt.

  20 września 2019 r. (piątek), w godzinach 16.30-18.30.
  Temat:Zmiany w postępowaniu cywilnym – cz. 1
  Wykładowca: SSO Tomasz Radkiewicz
  Udział w szkoleniu – 2 pkt.

  26 września 2019 r. (czwartek), w godzinach 17.00-18.30.
  Temat: Udział pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym – powtórka
  Wykładowca: adw. Martyna Maciejewska -Przyłucka
  Udział w szkoleniu – 1,5 pkt.

  8 października 2019 r. (wtorek), w godzinach 16.30-18.30.
  Temat: Zmiany w postępowaniu cywilnym – cz. 2
  Wykładowca: SSO Tomasz Radkiewicz
  Udział w szkoleniu – 2 pkt.

  adw. Marcjusz Szczepański, Wicedziekan ORA w Szczecinie
  adw. Piotr Dobrołowicz, Komisja Szkolenia Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie

 • Ogólnopolski Adwokacki Rajd Nordic Walking + szkolenie

  Koleżanki i Koledzy,

  Już po raz ósmy Szczecińska Izba Adwokacka przy wsparciu Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej organizuje Ogólnopolski Adwokacki Rajd Nordic Walking.

  W dniach 26 - 28.09 2019 r. impreza odbędzie się tradycyjnie w Kołobrzegu, gdzie gościć nas będzie hotel 5* Aquarius.

  Organizatorzy przewidzieli jak co roku szereg atrakcji oraz szkolenie (szczegółowy ich zakres zostanie podany w późniejszym terminie), za które uczestnicy mogą uzyskać 12 pkt szkoleniowych. Liczba miejsc ograniczona.

  Dodatkowo  informuję, iż koszt pobytu osoby towarzyszącej spoza naszej Izby wynosi 630 zł.

  Szczegóły w załącznikach:

  Zaproszenie
  Formularz zgłoszeniowy
  Koszt pobytu dzieci

  Serdecznie zapraszamy!

  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
  adw. Włodzimierz Łyczywek

  Komisja Spraw Socjalnych, Kultury i Sportu Szczecińskiej Izby Adwokackiej
  Adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz

 • Szkolenie „Udział pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym”

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na szkolenie zawodowe , które odbędzie się w dniu:

  19 września 2019 r. (czwartek) w siedzibie ORA w Szczecinie, w godzinach 17.00-18.30

  oraz w dniu:

  26 września 2019r. (czwartek) , w siedzibie ORA w Szczecinie, w godzinach 17.00-18.30

  Tematem spotkania będzie:

  „ Udział pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym”

  Szkolenie poprowadzi Pani adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka.

  Za każde ze szkoleń można otrzymać 1,5 pkt.

  Zapraszamy

  Komisja Szkolenia Zawodowego Adwokatów
  ORA w Szczecinie
  Wicedziekan ORA Marcjusz Szczepański

 • Szkolenia zawodowe z prawa cywilnego

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na dwa szkolenia zawodowe z prawa cywilnego zorganizowane dla adwokatów naszej izby– z sędzią SN w stanie spoczynku dr Heleną Ciepłą.

  29 marca 2019 r. (piątek) w siedzibie ORA w Szczecinie, w godzinach 16.30-18.30.

  Temat: Przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym – stan po 9 lipca 2018 r., zarzut przedawnienia

  (w tym nowe terminy przedawnienia, czynności powodujące przerwę biegu przedawnienia, zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia, skutki przedawnienia, zarzut przedawnienia w postępowaniu apelacyjnym, jako nadużycie prawa podmiotowego, zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, dochodzenie roszczeń przeciwko konsumentom)

  Udział w szkoleniu – 2,5 pkt.

  30 marca 2019 r. (sobota) w siedzibie ORA w Szczecinie, w godzinach 9.00-13.30.

  Temat: Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie

  (w tym skutki prawne rozdzielności majątkowej, wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku odrębnego małżonka, nabycie przez małżonka udziału w spółce kapitałowej za środki z majątku wspólnego, przynależność praw spółkowych do majątków małżonków, rozliczenia między małżonkami spraw spółkowych jako składnika majątku wspólnego, przedmiot podziału, ustalenie składu majątku, wartości oraz sposób wyjścia z niepodzielności, rozliczenie budowy na gruncie stanowiącym majątek osobisty małżonka, konkubent jako uczestnik postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, rozliczenie konkubinatu)

  Udział w szkoleniu – 4,5 pkt.

  Piotr Dobrołowicz
  Komisja Szkolenia Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie

 • Szkolenie zawodowe adwokatów - 1 marca 2019

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na szkolenie zawodowe adwokatów w dniu 1 marca 2019 r.(piątek) w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie,
  w godzinach 16.30-18.30. Za uczestnictwo w szkoleniu można uzyskać 2 pkt szkoleniowe.

  Szkolenie poprowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie pani Małgorzata Jankowska (orzekająca w II Wydziale Karnym).

  Tematem spotkania będzie: „Tajemnica adwokacka w praktyce sądowej”.

  Serdecznie zapraszamy,

  Adw.Piotr Dobrołowicz
  Komisja Szkolenia Zawodowego Adwokatów
  ORA w Szczecinie

 • Szkolenie: 29 listopada i 13 grudnia 2018

  Szczecin, dn. 15.11.2018r.

  Szanowni Państwo.

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
  uprzejmie zaprasza Państwa na wykład szkoleniowy, który odbędzie się w dniach:

  29 listopada 2018 r. oraz 13 grudnia 2018r. w godzinach 17.00-19.00
  w lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

  Tematem szkolenia będą

  PROCEDURALNE PROBLEMY STOSOWANIA KONWENCJI Z 1980 r. DOTYCZĄCEJ CYWILNYCH ASPEKTÓW UPROWADZENIA DZIECKA ZA GRANICĘ.

  Wykład poprowadzi Pani SSO Bogusława Szczepańska, a za uczestnictwo w wyżej wymienionym szkoleniu można jednorazowo otrzymać 2 pkt szkoleniowe( warunkiem jest podpisanie się na liście obecności przedłożonej podczas szkolenia).

  Serdecznie zapraszamy.

  Przewodniczący Komisji Doskonalenia
  Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie
  Wicedziekan ORA adw. Marcjusz Szczepański

 • Praktyczne stosowanie przepisów RODO w działalności kancelarii adwokackiej

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2018r. ( sobota) w godzinach 9.00-15.00, w siedzibie ORA w Szczecinie przy Pl.Stefana Batorego 3.

  Tematem szkolenia będzie " Praktyczne stosowanie przepisów RODO w działalności kancelarii adwokackiej".

  Wyżej wymienione szkolenie poprowadzi Pan r.pr. Szymon Baczyński.

  W dniu 23 czerwca 2018r. ( sobota)będzie miała miejsce "powtórka"  szkolenia z 09 czerwca 2018r. , również w godzinach 9.00-15.00.

  Za udział w szkoleniu ( bez względu na fakt udziału w jednym czy obydwu szkoleniach) można uzyskać 6 pkt szkoleniowych.

  W związku z przewidywanym dużym zainteresowaniem Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej szkoleniami dotyczącymi rozporządzenia RODO, Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Szczecinie uprzejmie informuje, iż ogranicza udział adwokatów i aplikantów adwokackich naszej Izby do 70 osób biorących udział w jednym szkoleniu.

  O uczestnictwie w szkoleniu , które odbędzie się 09 czerwca 2018r. w godz. 9.00-15.00 lub w dniu 23 czerwca 2018r.w godz. 9.00-15.00 decyduje kolejność zgłoszeń (telefonicznych i za pośrednictwem e-mail).

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku bardzo dużego zainteresowania uczestnictwem w wymienionych wykładach Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Szczecinie jest gotowa zapewnić  dodatkowe terminy szkoleń w lipcu 2018r.

  Kontakt : tel. 91/ 433 36 16

  e-mail:ora.szczecin.szkolenia@adwokatura.pl

  Serdecznie zapraszamy.

  Wicedziekan  Adw. Marcjusz Szczepański
  Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego
  Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 •  

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie uprzejmie informuje o planowanych szkoleniach zawodowych organizowanych w siedzibie ORA, które odbędą się w następujących terminach:

  16 maja 2018r. w godz. 17.00 - 19.00

  Temat szkolenia:" Wprowadzenie do Karty Praw Podstawowych";

  23 maja 2018r. w godz. 17.00-19.00

  Temat szkolenia: " Orzecznictwo europejskie dotyczące Karty Praw Podstawowych. Trudności z określeniem wzorca- wskazówki";

  6 czerwca 2018r. w godz. 17.00-19.00

  Temat szkolenia: " Stosowanie Karty Praw Podstawowych przez polskie sądy". Wszystkie wykłady poprowadzi Pan dr hab.Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Pasquale Policastro. Za każdy z podanych powyżej wykładów przysługują 2 pkt szkoleniowe.   Serdecznie zapraszamy Wicedziekan adw. Marcjusz Szczepański Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA w Szczecinie

 • Konferencja "Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne"

  Szanowni Państwo.

  Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Szczecinie uprzejmie informuje, że w dniu    01 grudnia 2017r. w Nowej Auli , WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. A.Mickiewicza 64 w Szczecinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne".

  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończy o godz. 15.15, jednak będzie miała formę  III Panelów i każdy z Państwa może wybrać Panel najbardziej dla siebie dogodny czasowo.

  Za udział we wszystkich Panelach można uzyskać 6 pkt szkoleniowych.

  W załączeniu przesyłamy program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

  Serdecznie zapraszamy.

  Wicedziekan ORA adw. Marcjusz Szczepański
  Przewodniczący Komisji Szkolenia Zawodowego ORA w Szczecinie

  Program Konferencji (plik do pobrania)
  Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

 • Ogólnopolski Adwokacki VI Rajd Nordic Walking i szkolenie zawodowe Kołobrzeg 28.09 -30.09.2017 r. Hotel „AQUARIUS” SPA

 • „Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej a powództwo o ustalenie” - 10 czerwca 2017r

  Szczecin, dnia 12 maja 2017 r.

  Szanowni Państwo.

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie uprzejmie zaprasza Państwa na szkolenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017r. w godzinach 10.00- 12.30 w siedzibie WORD przy ul. Golisza 10 B w Szczecinie.

  Szkolenie poprowadzi Pan wicedziekan ORA adw. Marcjusz Szczepański, a tematem wykładu będzie: „Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej a powództwo o ustalenie” (powtórka wykładu jaki odbędzie się w dniu 12.05.2017r. na szkoleniu w Międzywodziu).

  Za udział w wyżej wymienionym szkoleniu można zdobyć 2,5 pkt szkoleniowego.

  Podstawą do zaliczenia takiej ilości punktów będzie podpis na liście obecności dostępnej na miejscu.

  Jednocześnie informujemy, iż w dniu szkolenia, tj. 10 czerwca b.r. nie będzie dostępny parking samochodowy. Można natomiast skorzystać z położonego obok WORD parkingu sklepu „ Leroy Merlin”.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia zawodowego adwokatów w Międzywodziu w dniach 12-14 maja 2017r.

  Szczecin, dnia 14 marca 2017 r.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy na szkolenie zawodowe organizowane dla adwokatów naszej izby w ośrodku w Międzywodziu (MARENA WELLNESS & SPA), które odbędzie się w dniach 12-14 maja 2017 r.

  Tematem wykładów będą zagadnienia z prawa cywilnego, karnego, a także wybrane aspekty prawa pracy.

  Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300 zł od osoby - adwokata z naszej izby i obejmuje koszt udziału w wykładach, noclegów w pokojach dwuosobowych, wyżywienia oraz udziału w spotkaniach towarzyskich.

  Dla wszystkich zainteresowanych przyjazdem do Międzywodzia z osobą towarzyszącą, niebędącą członkiem naszego samorządu, uprzejmie informuję, że jest to możliwe – zgłoszenia osób towarzyszących przyjmujemy od chwili obecnej (cena za pobyt osoby towarzyszącej - 582 zł).

  Uwaga rodzice! Można zabrać dzieci – w wieku 0-4 lat za darmo (dzieci śpią w łóżku z rodzicami), w wieku 4-12 lat cena za pobyt dziecka wynosi 260 zł (hotel zapewnia dostawkę w pokoju).

  Przypominamy, na piątek zaplanowana jest uroczysta kolacja z tańcami (zapewniony dj). W sobotę wieczorem - grill na świeżym powietrzu. Ośrodek zapewnia w cenie nielimitowane korzystanie ze Strefy Aqua (basen, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi i grota aromatyczna).

  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do zgłoszenia proszę dołączyć obowiązkowo dowód wpłaty należności za udział w szkoleniu. Informacji szczegółowych udziela pani Anna Węgrzynowska z biura ORA w Szczecinie.

  Z tytułu udziału w szkoleniu przysługuje 10 punktów szkoleniowych.

  Przesyłamy formularz zgłoszeniowy. (plik do pobrania)

  Marcjusz Szczepański,

  Piotr Dobrołowicz,

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Szkolenia marzec-czerwiec 2017

 • Szkolenie w Międzywodziu 12-14.05.2017

  Serdecznie zapraszamy na szkolenie zawodowe organizowane dla adwokatów naszej izby w ośrodku w Międzywodziu (MARENA WELLNESS & SPA), które odbędzie się w dniach 12-14 maja 2017 r.

  Tematem wykładów będą zagadnienia z prawa cywilnego, karnego, a także wybrane aspekty prawa pracy. Szczegółowa tematyka oraz nazwiska wykładowców zostaną podane w terminie późniejszym.

  Wstępny program szkolenia przedstawia się następująco:

  Piątek

  13-16 – przyjazd, lunch
  17-19 – szkolenie (prawo cywilne)
  20-2 – uroczysta kolacja bankietowa w budynku Perła (dj i tańce)

  Sobota

  8-10 – śniadanie,
  9.30-13.30 – szkolenie z przerwą kawową (prawo pracy)
  13-16 – obiad
  15.30-19.30 – szkolenie z przerwą kawową (prawo karne)
  20-24 - kolacja grillowa  

  Niedziela

  8-10 – śniadanie >10-12 – wyjazd

  Opłata za udział w trzydniowym szkoleniu wynosi 300 zł od osoby i obejmuje koszt udziału w wykładach, noclegów w pokojach dwuosobowych, wyżywienia oraz udziału w spotkaniach towarzyskich.

  Dla wszystkich zainteresowanych przyjazdem do Międzywodzia z osobą towarzyszącą, niebędącą członkiem naszej izby, uprzejmie informuję, że będzie to zapewne możliwe – o ile zostaną wolne miejsca. O kosztach związanych z pobytem takich osób poinformujemy po 10 marca 2017 r. Do tego dnia przyjmujemy zgłoszenia tylko od adwokatów naszej izby.

  Z informacji dodatkowych - na piątek zaplanowana jest uroczysta kolacja z tańcami (zapewniony dj). W sobotę wieczorem - grill na świeżym powietrzu i skoki przez ognisko. Ośrodek zapewnia w cenie nielimitowane korzystanie ze Strefy Aqua (basen, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi i grota aromatyczna).

  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do zgłoszenia proszę dołączyć obowiązkowo dowód wpłaty należności za udział w szkoleniu. Informacji szczegółowych udziela pani Anna Węgrzynowska z biura ORA w Szczecinie.

  Z tytułu udziału w szkoleniu przysługuje 10 punktów szkoleniowych.

  Z poważaniem, Marcjusz Szczepański, wicedziekan ORA, Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

 • Szkolenia luty-marzec 2017

  Komisja Kształcenia Zawodowego Adwokatów ORA w Szczecinie uprzejmie informuje o szkoleniach , które odbędą się w dniach:

  28 lutego 2017r.
  w godzinach 17.00-19.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w  Szczecinie.
  Prowadzącym szkolenie będzie Pan SSR Tomasz Radkiewicz.
  Tematem szkolenia będzie:" Problematyka podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności".
  Za to szkolenie można uzyskać 2 pkt szkoleniowe;

  18 marca 2017r.
  w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. M.Golisza 10 B w Szczecinie.
  Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00-14.00.
  Prowadzącym szkolenie będzie Pan SSR Tomasz Radkiewicz.
  Tematem szkolenia będzie:" Problematyka rozliczenia konkubinatu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego".
  Za to szkolenie można uzyskać 4 pkt szkoleniowe.

  Serdecznie zapraszamy.
  Przewodniczący Komisji Kształcenia Zawodowego Adwokatów SIA
  Wicedziekan adw. Marcjusz Szczepański

 • Szkolenie: nowelizacja procedury karnej oraz marketing usług prawnych.

  Szanowni Państwo,


  w dniach 7-9 października 2016r. odbędzie się szkolenie zawodowe organizowane dla adwokatów naszej Izby ośrodku w Międzyzdrojach – w położonym przy molo hotelu AURORA SPA&WELLNESS.

  Tematem wykładów będzie nowelizacja procedury karnej oraz marketing usług prawnych. Szczegóły szkolenia (tematy, wykładowcy) podamy w późniejszym terminie.

  (więcej plik do pobrania)


  Wstępny program wyjazdu szkoleniowego w Międzyzdrojach przedstawia się następująco:    

  Piątek

  14-17 – przyjazd; 17-19 – szkolenie; 20-2 – uroczysta kolacja bankietowa (dj i tańce)

  Sobota

  8-10 – śniadanie; 10-13 – szkolenie; 13-16 – obiad; 16-19 – szkolenie; 19-21- kolacja - bufet 

  Niedziela

  8-10 – śniadanie; 10-12 – szkolenie; 12 - wyjazd


  Opłata za udział w trzydniowym szkoleniu wstępnie jest szacowana na kwotę 330 zł od osoby – członka izby i obejmuje koszt udziału w wykładach, noclegów w pokojach dwuosobowych o wysokim standardzie, wyżywienia oraz udziału w spotkaniach towarzyskich.


  Ostateczne ustalenia dotyczące programu szkolenia, sposobu zgłoszenia udziału w szkoleniu, wysokości opłaty i terminu jej płatności zostaną przesłane niebawem – także poprzez e-mail. Już teraz proszę jednak rezerwować w swoich kalendarzach czas na udział w szkoleniu w wystrzałowej (!) Aurorze.


  Piotr Dobrołowicz,

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Szkolenie z zakresu prawa karnego procesowego - 25 czerwca 2016 r.

  Szanowni Państwo,

  w dniu 25 czerwca 2016 r. (sobota) w godz. 9.30-13.00 w siedzibie ZUS przy ul. Matejki 22 odbędzie się szkolenie z zakresu prawa karnego procesowego, które poprowadzi

  sędzia SA w Szczecinie dr Andrzej Wiśniewski.

  Temat szkolenia: Ostatnie zmiany w procedurze karnej. 

  Za udział w szkoleniu przysługuje 3,5 pkt. szkoleniowego.

  Serdecznie zapraszam,

  Piotr Dobrołowicz, Komisja Doskonalenia Zawodowego

   

 • Szkolenia marzec-maj 2016 r.

  Szanowni Państwo,
  poniżej przedstawiamy zestawienie szkoleń zawodowych, jakie odbędą się w okresie marzec-maj 2016 r. w naszej Izbie

  (plik do pobrania)

  Z tytułu udziału w każdym szkoleniu przysługuje 1,5 punktu szkoleniowego.

  Serdecznie zapraszam, 
  Piotr Dobrołowicz, Komisja Doskonalenia Zawodowego

 • Szkolenia zawodowe dla adwokatów: 18 listopada 2015r. oraz 24 listopada 2015r.

  Szanowni Państwo,

  w dniu 18 listopada 2015 r. (środa) w godz. 17.00-18.30 w siedzibie naszej Izby przy placu Batorego 3 odbędzie się szkolenie zawodowe dla adwokatów prowadzone przez mec. Włodzimierza Łyczywka - Dziekana ORA w Szczecinie, na temat:
  "Adwokacka tajemnica zawodowa w teorii i praktyce".

  Natomiast w dniu 24 listopada 2015 r. (wtorek) w godz. 17.00-18.30, także w siedzibie naszej Izby, mec. Marek Mikołajczyk - członek NRA, przeprowadzi szkolenie z zakresu procedury karnej na temat:
  "Odpowiedzialność obrońcy za wynik procesu karnego - aktualne regulacje k.p.k.".

  Serdecznie zapraszam,
  Piotr Dobrołowicz,
  Komisja Doskonalenia Zawodowego

 • Szkolenie "Filary sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym otoczeniu"

  W dniu 7 listopada 2015 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00 w siedzibie naszej Izby przy placu Batorego 3 odbędzie się szkolenie prowadzone przez Pana Tomasza Sęka, partnera w Naveo Sowiński i Sęk na temat: "Filary sukcesu kancelarii adwokackiej w konkurencyjnym otoczeniu", którego celem jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie zarządzania, finansów, spraw kadrowych oraz spraw właścicielskich.

  Szkolenie jest rozwinięciem tematyki poruszanej podczas zeszłorocznego wykładu na temat marketingu usług prawniczych i metod pozyskiwania nowych klientów i zleceń, przeprowadzonego dla szczecińskich adwokatów przez prof. Ryszarda Sowińskiego.

  Poniżej zamieszczamy krótki opis szkolenia, przygotowany przez wykładowcę.

  Serdecznie zapraszam,
  Piotr Dobrołowicz, Komisja Doskonalenia Zawodowego

  "W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu adwokaci poszukują nowych obszarów zwiększania efektywności kancelarii. Wiedza merytoryczna oraz umiejętności marketingowe to nie jedyne czynniki wpływające na sukces kancelarii. Równie ważne jest podnoszenie efektywności organizacji. Właściciele zarówno małych, jak i średnich kancelarii odkrywają, jak dużą rolę w rozwoju ich biznesu odgrywa sprawne zarządzanie, analiza efektywności, umiejętne zarządzanie ludźmi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.

  Tematy poruszane podczas szkolenia:
  1. SPRAWNY LIDER I MENEDŻER.
  Jakie kompetencje menedżerskie adwokata decydują o sukcesie kancelarii?
  2. FINANSE POD KONTROLĄ.
  Jak odpowiednia analityka finansowa wpływa na poprawę wyników finansowych?
  3. SPRAWNY I ZMOTYWOWANY ZESPÓŁ.
  Co pomaga pozyskiwać i utrzymać utalentowanych prawników oraz tworzyć zespół?
  4. OPROGRAMOWANIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE.
  Jak technologia pomaga podnieść efektywność organizacyjną i finansową kancelarii?

  Prowadzący szkolenie, pan Tomasz Sęk, jest partnerem w Naveo Sowiński i Sęk - spółce wyspecjalizowanej w doradztwie biznesowym dla kancelarii prawnych. Wspiera procesy rekrutacyjne w kancelariach i pomaga budować efektywne zespoły w oparciu o narzędzia psychologii biznesu. Przed podjęciem aktywności jako doradca biznesowy i menedżer marketingu w sektorze usług prawnych (od 2008), przez blisko cztery lata zdobywał doświadczenie jako prawnik w samodzielnych praktykach adwokackich, średniej wielkości spółkach prawniczych oraz wieloosobowych kancelariach współpracujących z międzynarodowymi klientami. Łączy doświadczenia zdobyte jako menedżer, prawnik i konsultant strategiczny. Jest absolwentem studiów menedżerskich MBA na IESE Business School w Barcelonie i prawa na UAM w Poznaniu. Tomasz Sęk jest także licencjonowanym praktykiem systemu psychometrycznego Facet5, używanego do rekrutacji, selekcji, rozwoju ludzi w organizacjach oraz budowania zespołów w kancelariach".

 • Impreza "Nordic Walking" połączona ze szkoleniem zawodowym adwokatów

  w dniach 24-26 września 2015 r. odbędzie się ogólnopolska impreza "Nordic Walking", organizowana przez adw. Agnieszkę Aleksandruk - Dutkiewicz, połączona ze szkoleniem zawodowym adwokatów organizowanym przez ORA w Szczecinie w ośrodku w Kołobrzegu (pięciogwiazdkowy hotel AQUARIUS SPA).

  Tematem wykładów będzie nowelizacja procedury karnej, wybrane aspekty prawa cywilnego oraz postępowania z zakresu zamówień publicznych.

  Szkolenie z zakresu procedury karnej poprowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pan Henryk Komisarski, a z zakresu prawa zamówień publicznych (procedura odwoławcza, postępowanie przed KIO) - radca prawny pan Artur Chanaj. Trwają jeszcze rozmowy z sędzią Sądu Najwyższego, który poprowadziłby szkolenie z zakresu prawa cywilnego.

  Wstępny program przedstawia się następująco:

  Czwartek
  13 - rajd Nordic Walking
  15-16 - obiad
  16-19 - szkolenie z nowelizacji KPK
  19-20 - kolacja
  20 - dyskoteka

  Piątek
  7.30-10 - śniadanie
  10-11.30 - szkolenie z nowelizacji KPK
  11.30-13 - szkolenie z prawa cywilnego
  13-15 - obiad
  14-15.30 - rajd Nordic Walking
  16.30-19.30 - szkolenie z prawa cywilnego
  19.30-21.30 - kolacja

  Sobota
  7.30-9.30 - śniadanie
  9.30-12.30 - szkolenie z zamówień publicznych

  Opłata za udział w trzydniowym szkoleniu wynosi dla członków naszej Izby 550 zł od osoby i obejmuje koszt udziału w wykładach, noclegów w pokojach dwuosobowych, wyżywienia oraz udziału w spotkaniach towarzyskich.
  Istnieje opcja wykupienia pokoju jednoosobowego - opłata za udział wynosi w tym przypadku 780 zł.
  Szczegóły, w tym termin zgłaszania udziału i sposób płatności, podane są w formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu).
  Dalsze szczegóły - dotyczące imprezy Nordic Walking, a także programu szkolenia - zostaną przesłane niebawem, także drogą mailową.
  Z tytułu udziału w szkoleniu przyznawane jest 12 punktów szkoleniowych.

  Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

  Z poważaniem
  Piotr Dobrołowicz
  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Szkolenia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego

  W dniach 7 lipca i 14 lipca 2015 r. (dwa kolejne wtorki) w siedzibie izby przy Placu Batorego 3 w Szczecinie w godz. 17.00 - 18.30 odbędą się szkolenia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Obydwa szkolenia poprowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dr Andrzej Wiśniewski.

  7.07.2015, godz. 17.00-18.30 - NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO, ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.07.2015

  14.07.2015, godz. 17.00-18.30 - NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO, ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1.07.2015

  Serdecznie zapraszam,
  Piotr Dobrołowicz
  Komisja Doskonalenia Zawodowego

 • Spotkania w ramach adwokackich szkoleń zawodowych

  Szanowni Państwo,
  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów SIA zapraszam na wyjątkowe spotkania w ramach adwokackich szkoleń zawodowych, które odbędą się w dniach 15 i 16 maja 2015 r. (piątek i sobota) w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego 3.

  1. W dniu 15 maja 2015 r. w godzinach 17.00 - 18.30
  Spotkanie z Jackiem Trelą - adwokatem, wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

  Temat: Rola adwokata w społeczeństwie demokratycznym, etyka jako zasadniczy fundament wykonywania zawodu adwokata. Zadania, jakie stoją przed adwokaturą z perspektywy Naczelnej Rady Adwokackiej.

  2. W dniu 16 maja 2015 r. w godzinach 9.00 - 11.30:
  Spotkanie z Jerzym Stępniem - sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezesem TK w latach 2006-2008 (godz. 9.00 - 10.15)

  Temat wykładu: Trybunał Konstytucyjny - obecne tendencje w orzecznictwie trybunału w sprawach dotyczących samorządów prawniczych. Zadania, jakie stoją przed samorządami prawniczymi w najbliższej przyszłości.

  Spotkanie z prof. Mirosławem Wyrzykowskim - sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku (godz. 10.30 - 11.30)

  Temat wykładu: Interpretacja art. 18 Konstytucji RP w kontekście dyskusji o związkach partnerskich, o równości i zakazie dyskryminacji.

  Serdecznie zapraszam,
  adw. Piotr Dobrołowicz
  Komisja Szkolenia Zawodowego Adwokatów SIA w Szczecinie

 • Szkolenie: Obrońca i pełnomocnik w nowym modelu procesu karnego

  Szanowni Państwo,
  w dniu 11 kwietnia 2015 r. (sobota) w siedzibie ZUS przy ul. Matejki w godz. 9.00-17.30 odbędzie się szkolenie z zakresu postępowania karnego.

  Temat szkolenia to: Obrońca i pełnomocnik w nowym modelu procesu karnego

  Szkolenie poprowadzą wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Poniżej zamieszczam szczegółowy plan szkolenia:

  9.00-12.00 (z przerwą 10.30-10.50) - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr Dariusz Kala,
  temat: Zmiany w sferze zasad procesu karnego (trafna reakcja karna, prawda materialna, in dubio pro reo, prawo do obrony, legalizm ścigania, kontradyktoryjność, jawność zewnętrzna i wewnętrzna); postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodowej; środki przymusu procesowego.

  12.30-15.30 (z przerwą 14.00 - 14.20) - sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Klugiewicz,
  temat: Tryby konsensualne, postępowanie odwoławcze, kasacyjne, wznowieniowe

  16.00-17.30 (bez przerwy) - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Marek Rote,
  temat: Postępowanie przygotowawcze, przepisy intertemporalne

  Proszę już rezerwować ten termin w kalendarzach. Zapraszam,

  Wicedziekan ORA w Szczecinie adw. Piotr Dobrołowicz
  Komisja Szkolenia Zawodowego Adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

 • Szkolenia z zakresu prawa podatkowego i z zakresu prawa cywilnego

  Szanowni Państwo,
  w dniu 24 lutego 2015 r. (we wtorek) w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego 3, w godz. 17.00-19.00 odbędzie się szkolenie z zakresu prawa podatkowego, za które uzyskać można 2 pkt szkoleniowe.
  Temat: "Postępowanie przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej - wybrane zagadnienia", obejmujące również zagadnienie obowiązku posiadania przez adwokatów kas fiskalnych od 1.03.2015 r. Szkolenie poprowadzi pan Edward Trzybulski - wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista w dziedzinie stosowania prawa podatkowego, wieloletni pracownik służb skarbowych, m.in. zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie.

  W dniu 14 marca 2015 r. (w sobotę) w siedzibie ZUS przy ul. Matejki w godz. 9.00-14.00 odbędzie się szkolenie z zakresu prawa cywilnego, za które uzyskać można 5 pkt szkoleniowych . Temat: "Aspekty prawne ustawy o prawach konsumenta i zmiany przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji obowiązujące od dnia 25 grudnia 2014 r."
  Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku pani Helena Ciepła.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Harmonogram szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie

 • Szkolenie zawodowe adwokatów 29 i 30 grudnia 2014 roku

  Odpowiadając na Państwa oczekiwania informuję, że w dniach 29 i 30 grudnia 2014 r. odbędą się szkolenia zawodowe adwokatów (łącznie do uzyskania, prócz wiedzy objętej programem wykładów, 4 punkty szkoleniowe):

  1. W dniu 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek, godz. 17.00 – 19.00) w siedzibie izby przy Placu Batorego 3 odbędzie się spotkanie z panem Tomaszem Radkiewiczem – sędzią Sądu Rejonowego Szczecin –Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
  Temat spotkania: Nowy model koncentracji materiału procesowego – przegląd orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

  2. W dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek, godz. 16.30 – 18.30) w siedzibie izby przy Placu Batorego 3 odbędzie się spotkanie z panią Katarzyną Klimek – aktorką, logopedą, coachem ICF ACC.
  Temat spotkania: Świadomy głos podczas wystąpień publicznych.
  Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  Emisja głosu w teorii i w ćwiczeniach:
  - oddech - trening oddechu przeponowego,
  - artykulacja - zasady poprawnej wymowy,
  - fonacja - jak poprawnie wydobywać głos.

  Wystąpienia publiczne:
  - jak przygotować głos,
  - ekspresyjna mowa.

  Serdecznie zapraszam,
  Piotr Dobrołowicz, Wicedziekan ORA w Szczecinie

 • Szkolenie zawodowe z wykorzystaniem programu IDEA

  Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, każdy adwokat zobowiązany jest uzyskać 12 punktów szkoleniowych, co odpowiada 12 godzinom szkolenia.

  Za dziekanami izb krakowskiej i wrocławskiej, zachęcamy do korzystania z serwisu IDEA (www.idea-adw.org), którego aktywny link znajduje się także na stronie serwisu adwokatury. Zakup dostępu do wykładu umożliwia uzyskanie 1 punktu. Ilość wykładów zamieszczonych na platformie umożliwi wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

 • W dniu 28 listopada 2014 r. (piątek, w godz. 16.30 – 18.30) w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  przy Placu Batorego 3 odbędzie się – w ramach szkolenia zawodowego adwokatów – spotkanie z panem Adamem Bodnarem - doktorem nauk prawnych, wiceprezesem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  Temat spotkania: Europejski Trybunał Praw Człowieka – charakterystyka spraw z uwzględnieniem postępowań przeciwko Polsce, udział adwokata i radcy prawnego przed ETPC.

 • Nowy wykład na stronie IDeA – tematyka: usługi detektywistyczne

  Od dnia 1 listopada 2014r. w serwisie IDeA (www.idea-adw.org) można zapoznać się z wykładem detektywa Pawła Koterskiego, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Specjalizuje się w ochronie znaków towarowych. Jest byłym funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji zwalczający zorganizowaną przestępczość kryminalną oraz gospodarczą, a także byłym Naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP.

  Wykład dotyczy wykorzystania usług detektywistycznych w pracy adwokata. Ukazuje sposoby odzwierciedlania rzeczywistości i zdobywania materiału dowodowego na potrzeby spraw gospodarczych, rozwodowych i kryminalnych. Opisuje dobre praktyki współpracy kancelarii prawnej z biurem detektywistycznym oraz korzyści z niej płynące. Pomaga rozwiązać problem efektywnej współpracy z organami ścigania w sprawach wielowątkowych i skomplikowanych.

  Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nowym, interesującym wykładem, jak również pozostałymi wyprodukowanymi już wcześniej wykładami dostępnymi na platformie internetowej www.idea-adw.org.

  /za: Rada Programowa IDeA, adwokaci: Paweł Gieras i Andrzej Grabiński/

 • Szkolenie zawodowe adwokatów — 15 listopada 2014

  W dniu 15 listopada 2014 r. (sobota, w godz. 9.30 – 14.00) w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przy Placu Batorego 3 odbędzie się szkolenie zawodowe adwokatów.
  Temat szkolenia: Marketing usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania. Skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów i zleceń.
  (więcej)

 • PROGRAM IDEA (Internetowe Doskonalenie Adwokatury)

  Przypominamy wszystkim członkom Szczecińskiej Izby Adwokackiej, że istnieje możliwość korzystania z platformy IDEA (www.idea-adw.org), na której obecnie zapoznać się można z czternastoma wykładami.
  (więcej)

 • HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W SZCZECINIE W II PÓŁROCZU 2014 R.

 • Szkolenie zawodowe adwokatów w Międzywodziu - 24-26 października 2014 r.

  Pod koniec października odbędzie się szkolenie zawodowe organizowane dla adwokatów naszej Izby w ośrodku w Międzywodziu (ośrodek MARENA Wellness&Spa).

  Tematem wykładów będzie nowelizacja procedury karnej, która wchodzi w życie w połowie 2015 r. oraz wybrane aspekty prawa cywilnego.

  Szkolenie z zakresu procedury karnej poprowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Pan Henryk Komisarski, a z zakresu prawa cywilnego sędzia Sądu Najwyższego Pani Agnieszka Piotrowska.

  Łącznie zaplanowano 10 godzin wykładowych (10 punktów za szkolenie).
  Opłata za udział w szkoleniu wynosi 370 zł od osoby i obejmuje koszt udziału w wykładach, noclegów w pokojach dwuosobowych, wyżywienia oraz udziału w spotkaniach towarzyskich.
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  Wstępny program szkolenia przedstawia się następująco:

  Piątek
  13-16 – przyjazd, powitalny lunch w budynku Perła
  17-19 – szkolenie, wykładowca: SSA Henryk Komisarski – temat: nowelizacja KPK
  20-2 – uroczysta kolacja bankietowa w budynku Perła (muzyka, tańce)

  Sobota
  8-10 - śniadanie
  10-13 – szkolenie z przerwą kawową - wykładowca: SSA Henryk Komisarski – temat: nowelizacja KPK
  13-16 – obiad
  16-19 – szkolenie z przerwą kawową - wykładowca: SSN Agnieszka Piotrowska, temat: podział majątku wspólnego
  20-24 - kolacja grillowa

  Niedziela
  8-10 – śniadanie
  10-12 – szkolenie, wykładowca: SSN Agnieszka Piotrowska, temat: podział majątku wspólnego
  12 - wyjazd

  Serdecznie zapraszamy!

 • Wiosenne szkolenia zawodowe w Szczecińskiej Izby Adwokackiej - Plac Batorego 3 kwiecień-maj 2014 r.

  DATA SZKOLENIA OSOBA PROWADZĄCA TEMAT
  1.04.2014 (wtorek), g.17.00–19.00 sędzia SR Alina Burzyńska Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w k.p.c.
  8.04.2014 (wtorek), g. 17.00–18.30 sędzia SO Aleksandra Mitros Mobbing i dyskryminacja w prawie pracy – w świetle aktualnego orzecznictwa
  15.04.2014 (wtorek), g. 17.00–19.00 sędzia SA Edyta Buczkowska-Żuk Odpowiedzialność cywilnoprawna za błędy medyczne w praktyce sądowej
  13.05.2014 (wtorek), g. 17.00-18.30 sędzia SO Jarosław Giecewicz Rola obrońcy skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym – praktyczne aspekty
  20.05.2014 (wtorek), g. 17.00-18.30 dr Agnieszka Choduń Język jako podstawowe narzędzie pracy adwokata
  27.05.2014 (wtorek), g. 17.00-19.00 Aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie Sztuka wymowy i komunikacja niewerbalna w pracy adwokata – uwagi aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie

 • Harmonogram szkoleń w Okręgowej Izbie Radców Prawnych Szczecin

 • Wiosenne szkolenia zawodowe w Szczecińskiej Izby Adwokackiej - Plac Batorego 3 kwiecień-maj 2014 r.

  pobierz harmonogram

  Uprzejmie informuję, że w dniu 5.11.2013 r. w siedzibie naszej Izby w godz. 17.00-18.30 odbędzie się szkolenie adwokackie:
  „Adwokacka etyka zawodowa w praktyce”.

  Szkolenie poprowadzi mec. Marek Mikołajczyk, a uzyskać za nie można 1,5 pkt szkoleniowego. Serdecznie zapraszam.

  Przewodniczący
  Komisji Szkolenia Zawodowego
  Adwokatów ORA w Szczecinie
  adw. Piotr Dobrołowicz

  Uprzejmie informuję, że w dniu 30 listopada 2013r.w sali konferencyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Matejki 22 w Szczecinie, w godzinach 9.00-15.00 odbędzie się szkolenie zatytułowane:  Wykład poprowadzi SSN Katarzyna Gonera.

  Za uczestnictwo w wyżej wymienionym szkoleniu uzyskać można 4 punkty szkoleniowe.
  Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu.

  Przewodniczący
  Komisji Szkolenia Zawodowego
  Adwokatów ORA w Szczecinie
  adw.Piotr Dobrołowicz

 • Szkolenia wrzesień-październik 2013 r.

  pobierz harmonogram »

  "Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów i Aplikantów Adwokackich SIA uprzejmie informuje, że w dniach:

  18 czerwca 2013r. (wtorek) o godz. 17.00
  Za udział w szkoleniu zostanie przyznane 1,5 punktu szkoleniowego

  25 czerwca 2013r. (wtorek) o godz. 17.00
  Za udział w szkoleniu zostanie przyznane 1,5 punktu szkoleniowego

  W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie przy pl. ST. Batorego 3 odbędą się szkolenia zawodowe, które poprowadzi Pan SSR Tomasz Radkiewicz.

  Szkolenia w/w terminach będą niezależne, a ich tematem będą wybrane zagadnienia z postępowania dowodowego.

  Komisja Kształcenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich SIA informuje, że siedzibie ORA w Szczecinie przy Pl. ST. Batorego 3 odbędą się w n/w dniach szkolenia:

  6 listopada 2012r o godz. 16.00 „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym” – część I
  Za udział w szkoleniu przyznane zostaną 2 punkty szkoleniowe

  13 listopada 2012r. o godz. 16.00 „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym” – część II
  Za udział w szkoleniu przyznane zostaną 2 punkty szkoleniowe

  Wykładowca: adw. Wiesław Fafuła

  Konspekt wykładu SSR K. Longa nt. zmian w postępowaniu egzekucyjnym pobierz »

 • Szkolenia maj-czerwiec 2012

  pobierz harmonogram »

  Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Szczecińskiej Izby Adwokackiej organizuje w dniach 22 ÷ 24 marca 2012r. (czwartek-sobota) w Hotelu „Interferie” w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15 szkolenie zawodowe dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

  Na szkoleniu wykłady wygłoszą:

  • Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Dariusz Rystał,
  • Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - Henryk Komisarski,
  • SSR Leszek Kuziak z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Szczegółowy program szkolenia pobierz »

  Udział w szkoleniu w dniach 22-24 marca 2012r. jest odpłatny i  obejmuje koszt noclegów, wyżywienia oraz udział w spotkaniach towarzyskich. Pozostałe koszty szkolenia pokrywane są z funduszu Komisji. Istnieje również możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa tylko w wykładach (bez noclegu i imprez towarzyszących), które zostały zaplanowane na dzień 23 marca 2012r.
  Szczegółowe informacje dotyczące kosztów szkolenia można uzyskać w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie (tel. 91/43 33 616).

  Organizatorzy wystawiają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu stosownie do treści regulaminu doskonalenia zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej (Uchwała Nr 57/2011 NRA z dn. 19.11.2011r.). Adwokaci biorący udział we wszystkich wykładach objętych programem szkolenia otrzymają zaświadczenie o uzyskaniu 7,5 punktów szkoleniowych.

 • Szanowne Koleżanki i Koledzy!

  Jeżeli w ramach prowadzonej praktyki napotkaliście Państwo problemy natury prawnej dotyczące tematyki w/w wykładów i chcielibyście, aby zostały one omówione w ramach przedmiotowych szkoleń, uprzejmie prosimy o ich sformułowanie przed terminem wykładów, co umożliwi wykładowcom rzeczowe odniesienie do podnoszonych zagadnień.

  W dalszym ciągu oczekujemy również od Państwa na propozycje tematów, które Waszym zdaniem winny zostać omówione w ramach szkoleń.

  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2006 roku, obowiązek szkolenia zawodowego nie może ograniczać się do samokształcenia ale winien obejmować także czynny lub bierny udział w różnych formach zawodowego, studiów, studiów podyplomowych i kursów według uznania i wyboru adwokata, a także w zajęciach zalecanych przez Naczelną Radę Adwokacką i okręgowe rady adwokackie.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  adw. Marcjusz Szczepański, adw. Monika Kowalczyk

 • Doskonalenie zawodowe adwokatów

  Uchwała nr 57/2011 NRA z dnia 19.11.2011 „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”  pobierz »

 • Harmonogramy szkoleń zawodowych

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map