Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Adw. Włodzimierz Łyczywek odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2018r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się centralne obchody jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.
W trakcie tych obchodów sześciu adwokatów z całej Polski otrzymało odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych był Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie – adw. Włodzimierz Łyczywek, który otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie występując z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie orderu uzasadniła to okolicznościami poniżej wymienionymi.

Adw. Włodzimierz Łyczywek jest potomkiem rodziny zasłużonej, zarówno dla Ojczyzny, jak i dla samej Adwokatury Polskiej. Wnuk powstańców wielkopolskich, a syn uczestników Powstania Warszawskiego. Ojciec adw. Włodzimierza Łyczywka był niezwykle zasłużony dla Adwokatury Polskiej.
Adw. Włodzimierz Łyczywek jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Już za czasów studenckich aktywny społecznie. Prezes Koła Szczecinian studiujących na uczelniach poznańskich przy Towarzystwie Rozwoju Ziemi Zachodnich. Od 1957 r. należał do ZHP, od 1962 do ZSP.
W Adwokaturze od 1971 r., obrońca i doradca opozycji w latach 80-tych.
Członek wszystkich szczebli samorządu adwokackiego od 1977 r.
Członek Naczelnej Rady Adwokackiej od 1992-2018 r. (przez siedem kadencji).
Obecnie Dziekan Izby Szczecińskiej, wcześniej urząd pełnił w latach 1992-1998.
W latach 90-tych zaangażowany w samorządzie lokalnym: 1994-1998 r. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina. Od lat 70-tych działacz sportowy, Prezes Zarządu Okręgu i członek władz centralnych szeregów związków sportowych (Automobilklub Polski).
Przez wiele lat wykładowca w szkoleniach aplikantów adwokackich, także patron aplikantów nieprzerwanie -od 25 lat.
Od 1981 r. Delegat Szczecińskiej Izby Adwokackiej i aktywny uczestnik wszystkich Krajowych Zjazdów Adwokatury Polskiej.
W latach 90-tych dziennikarz i felietonista polityczny, obecnie komentator medialny z zagadnień prawnych. W latach 1994–1998 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miasta Szczecina, a w latach 1995–1998 także radnym sejmiku samorządowego województwa szczecińskiego. Senator RP VI kadencji.
Adw. Włodzimierz Łyczywek pomimo wieku emerytalnego jest osobą bardzo aktywną, zarówno zawodowo, jak i społecznie. Na łamach Kuriera Szczecińskiego, Głosu Szczecińskiego i In gremio komentuje bieżące wydarzenia, a także publikuje teksty promujące szeroko pojęte aspekty prawne.
W 2018 roku obchodził 50-lecie pracy zawodowej.
Stanowi wzór dla środowiska adwokackiego.

Z poważaniem

adw. Wiesław Fafuła
Sekretarz
Okręgowej Rady Adwokackiej
w Szczecinie

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map