Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Opłaty

Składka samorządowa dla aplikantów adwokackich wynosi 50 zł./m-c.

Aplikantki adwokackie, poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy zwolnione są od opłacania miesięcznych składek samorządowych. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka)

nr konta bankowego, na które należy wpłacać składkę korporacyjną
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Opłata za aplikację adwokacką w 2019r.

– rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2016r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2019 roku– wynosi 5.850 zł.

Opłatę roczną za szkolenie można wpłacić jednorazowo lub zgodnie z poniższym harmonogramem rat:

I rata płatna do 31 stycznia 2019r. w wysokości 1.950 zł.

II rata płatna do 31 marca 2019r. w wysokości 1.950 zł.

III rata płatna do 31 maja 2019r. w wysokości 1.950 zł.

na numer konta bankowego: 78 1600 1260 0004 0903 1656 8150

Koszt nowych legitymacji:

 • Legitymacja adwokacka bez mikroprocesora – 29,52 zł.
 • Legitymacja prawnika zagranicznego z obszaru Unii Europejskiej – 91,02 zł.
 • Legitymacja adwokacka międzynarodowa – 91,02 zł.
 • Legitymacja adwokacka – 91,02 zł.

Wniosek (formularz) – zamówienia legitymacji (plik do pobrania)

W związku z powyższym nowe legitymacje adwokackie będą wydawane w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za legitymację. Opłaty prosimy dokonywać na niżej podany numer konta bankowego lub gotówką w kasie Izby.

27 1600 1260 0004 0903 1656 8001 z dopiskiem „legitymacja”

Od 01 lipca 2018r. wysokość składki samorządowej wynosi:

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód
 • 205,00 zł. (w tym: 40,00 zł. składka na NRA) – obowiązuje od kwietnia 2018r.

  + dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód z ustalonym prawem do emerytury

(Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie oświadczenia o ustalonym prawie do emerytury)

190,00 zł. ( w tym: 25,00 zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów czynnie wykonujących zawód po 70 roku życia

107,50 zł. (w tym: 25,00zł. składka na NRA)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla adwokatów niewykonujących zawodu

127,50 zł. (w tym: 30,00zł. składka na NRA)

 • dla kobiet adwokatów czynnie wykonujących zawód po urodzeniu dziecka (poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka)

10,00 zł. (wydawnictwo Palestra)

+ dodatkowo składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokata (w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia przez adwokata)

 • dla kobiet adwokatów niewykonujących po urodzeniu dziecka

(poczynając od miesiąca następującego po dacie urodzenia lub przysposobienia dziecka, przez okres 6 miesięcy. Wymagane złożenie w biurze ORA w Szczecinie odpisu aktu urodzenia dziecka. )

10 zł. (wydawnictwo Palestra)

Składka samorządowa + składka OC – płatna do 25 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.

27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Opłata za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2016 wynosi 5.642,50 zł.

nr konta bankowego, na które należy wpłacać opłatę za szkolenie aplikanckie:

78 1600 1260 0004 0903 1656 8150

Udostępnij: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!