In Gremio
wydawnictwo szczecińskich środowisk prawniczych
 • Wydawnictwo szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio powstało w 2004 r. W początkowym okresie wydawane było jako miesięcznik, a od 2008 r. ukazuje się jako dwumiesięcznik.Inicjatywa jego powstania wyszła od adwokata Romana Ossowskiego, pierwszego redaktora naczelnego pisma. Od 2008 r. redaktorem naczelnym pisma był adwokat Piotr Dobrołowicz. Aktualnie - od lipca 2016 roku - funkcję redaktora naczelnego pełni adwokat Magdalena Gąsiorowska. Od tego też czasu pismo ponownie jest miesięcznikiem. In Gremio od samego początku łączy na gruncie wydawniczym, co jest ewenementem w skali kraju, wiodące zawody prawnicze. W tworzenie pisma i jego zawartość merytoryczną zaangażowane są środowiska adwokackie, radcowskie, sędziowskie, prokuratorskie, notarialne i komornicze. W Radzie Programowej pisma zasiadają najwyżsi rangą przedstawiciele tych środowisk.Od 2009 r. Rada Programowa In Gremio przyznaje corocznie nagrodę Człowieka Roku In Gremio, której materialnym dowodem jest statuetka Gremiusa. Trafia ona do rąk osób, które swoją aktywną postawą odcisnęły pozytywne piętno w świadomości społeczności prawniczej.In Gremio stanowi platformę wymiany poglądów i wyrażania opinii przez prawników wykonujących na co dzień różne zawody. Jest jednocześnie płaszczyzną komunikacji nie tylko dla środowisk prawniczych, ale również miejscem kontaktu z szerszymi kręgami odbiorców.Nie ma takich spraw, o których nie można otwarcie dyskutować. Granice tej dyskusji wyznaczają jedynie prawo, dobre obyczaje i kultura wypowiedzi. In Gremio służy pomocą przy próbach diagnozowania kondycji środowiska prawniczego i wytyczania wspólnej drogi do naprawy tego, co naganne i utrwalenia tego, co dobre. Zachęcamy do lektury pisma.

 • Rada Programowa:

  Roman Czernikiewicz
  Prezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie

  Maciej Żelazowski 
  Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  Grzegorz Jankowski
  Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

  Przemysław Mijal
  Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

  Włodzimierz Łyczywek
  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

  Krzysztof Robert Wisłocki
  Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Szczecinie

 • Redaktor Naczelny:

  Adw. Magdalena Gąsiorowska
  magdalena.gasiorowska@ingremio.org

 • Kolegium Redakcyjne:

  SSR Arkadiusz Krupa
  arkadiusz.krupa@ingremio.org

  Adw. Maciej Krzyżanowski
  maciej.krzyzanowski@ingremio.org

  R.pr. Anna Leśnik
  anna.lesnik@ingremio.org

  Adw. Agnieszka Maciejewska-Pasula
  agnieszka.maciejewska-pasula@ingremio.org

  Adw. Magdalena Muranowicz
  magdalena.muranowicz@ingremio.org

  Apl. adw. Karolina Werema-Karłuk
  karolina.werema@ingremio.org

 • Adres do korespondencji:

  Plac Batorego 3
  70-207 Szczecin
  redakcja@ingremio.org

 • Dział reklamy:

 • Dział kolportażu:

 • Wydawca:

  Szczecińska Izba Adwokacka
  pl. Batorego 3
  70-207 Szczecin

  tel.: (0-91) 433-36-16
  fax: (0-91) 433-36-16

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Click to open a larger map