Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Czytelnia akt Sądu Rejonowego Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – Dziekan adw. Włodzimierz Łyczywek interweniuje

czytelnia

W związku z napływającymi zgłoszeniami członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej o trudnościach w dostępie do akt spraw w ramach czytelni Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Dziekan adw. Włodzimierz Łyczywek pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. zwrócił się do Prezes Sądu SSR Zofii Piwowarskiej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych zmian, przyczyn tych zmian oraz z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwoliłby wyeliminować praktyki, co do których zgłaszane są wątpliwości, a które w swojej istocie w znaczący sposób ograniczają prawa pełnomocników stron w ramach prowadzonych przed tym Sądem spraw.
Dalsze działania ORA będą uzależnione od treści odpowiedzi Pani Prezes Sądu. O przebiegu sprawy i wynikach podjętych działań członkowie Izby będą informowani na bieżąco.

więcej: plik do pobrania

Udostępnij: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Przydatne adresy:

  • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin

telefon
91 44 80 187
telefon/ fax
91 43 33 616
e-mail
ora.szczecin@adwokatura.pl
NIP
852-20-88-305
REGON
007015329
nr konta bankowego
27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Click to open a larger map