Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Archiwum aktualności:

 • XIV Wieczór z In Gremio

  wieczor_z_in_gremio_25_of_32W dniu 7 kwietnia 2017 r. redakcja czasopisma In Gremio – miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych, którego wydawcą jest Szczecińska Izba Adwokacka oraz Fundacja „Bądźmy In Gremio” zorganizowały XIV Wieczór z In Gremio. Spotkanie odbyło się w Teatrze Polskim w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, w tym Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie SSA Maciej Żelazowski, Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie SSA Halina Zarzeczna, przedstawiciele Prokuratury, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz członkowie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, w tym Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Włodzimierz Łyczywek, członek NRA adw. Marek Mikołajczyk – gospodarz Wieczoru oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej. W trakcie wieczoru nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody „Gremiusa” dla Człowieka Roku In Gremio 2016, którym decyzją Rady Programowej czasopisma został adw. Piotr Dobrołowicz. W uzasadnieniu dokonanego wyboru Przewodniczący Rady Programowej In Gremio SSA Maciej Żelazowski przypomniał, iż począwszy od 2008 r. do 2016 r. adw. Piotr Dobrołowicz pełnił funkcję Redaktora Naczelnego In Gremio, zaś jego wysiłkiem wydawnictwo In Gremio mocno zakorzeniło się w szczecińskim środowisku prawniczym, stanowiąc jedną z platform wymiany poglądów, ale także integracji środowiska. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Edukacja Prawna”, a w rozważaniach nad metodą i sposobami pogłębiania wiedzy o prawie wśród obywateli uczestniczyli: SSO w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, Cezary Urban - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie (w skład, którego wchodzi m.in. wielokrotny zwycięzca ogólnopolskich rankingów liceów – XIII Liceum w Szczecinie) oraz Bartosz Pilitowski – Prezes Fundacji Court Watch Polska. Spotkanie zakończyło się osobistym wystąpieniem adw. Romana Ossowskiego – pierwszego laureata nagrody dla Człowieka Roku In Gremio oraz pierwszego Redaktora Naczelnego czasopisma In Gremio, który m.in. cytując fragment wiersza Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta”:

  „i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania on będzie Miasto”
  swoją statuetkę „Gremiusa” przekazał symbolicznie na ręce Prezesa Sądu Apelacyjnego SSA Macieja Żelazowskiego w dowód solidarności ze środowiskiem sędziów polskich oraz uznania ich wysiłków czynionych dla zachowania istoty sprawiedliwości - niezawisłości sędziów i niezależności sądów.
  fot. Tomasz Pasula

 • Zgromadzenie Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  rada_600px

  Zgromadzenie Członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbędzie się 27 maja 2017r. (sobota) o godz. 09.00 w Audytorium im. Stanisława Skoczowskiego Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przy ul. 26 Kwietnia 10.

 • Adwokaci w sztuce

  Adwokaci w sztuce Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, Uprzejmie informuję, iż dzięki staraniom Naczelnej Rady Adwokackiej , a także ORA w Szczecinie, Kolega adw. Roman Ossowski członek naszej Izby przygotował trzyczęściowy serial pt. „Adwokaci w sztuce” , którego emisja odbyła się w listopadzie zeszłego roku w TVP Kultura, a obecnie ten sam program przejęła TVP3 i emituje go w dniach : - 12 marca 2017r. o godzinie 16.30, - 13 marca 2017 r. o godzinie 11.45, - 19 marca 2017 r. o godzinie 16.30, - 20 marca 2017 r. o godzinie 11.45, - 26 marca 2017r. o godzinie 16.30. Osobiście bardzo zachęcam do obejrzenia wszystkich trzech odcinków wg scenariusza Kolegi Romana Ossowskiego, bowiem jest to nie tylko fantastyczna przygoda z adwokaturą ale ze sztuką, malarstwem i poezją. Pozdrawiam Dziekan ORA Adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Spotkanie przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich z „frankowiczami” w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  WP_20170227_16_48_07_Rich

  W dniu 27 lutego 2017 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, przy pełnym wsparciu ze strony Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie adw. Włodzimierza Łyczywka, w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Sali Plenarnej im. adw. Jerzego Chmury zorganizowane zostało spotkanie z „frankowiczami”.

  Ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich udział wzięli Pani Jolanta Florek (główna prelegentka, prawniczka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego), Pani Joanna Koczorowska (prawniczka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego), Pan Cezary Walendzik (radca prawny, Naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów). Przygotowaniem spotkania ze strony Szczecińskiej Izby Adwokackiej zajął się adw. Piotr Dobrołowicz.

  Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że pierwotnie zaplanowane jednorazowe prelekcje przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały dwukrotnie jeszcze powtórzone dla kolejnych zainteresowanych. Według szacunkowych danych udział w spotkaniu wzięło przeszło 300 osób.

  Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawili zainteresowanym sposoby i możliwości realizacji ich praw, przysługujących roszczeń oraz sposoby ich dochodzenia. Sama inicjatywa przy okazji dała możliwość pokazania, iż Adwokatura jest otwarta na współpracę w rozwiązywaniu ważnych społecznie problemów./

 • Czytelnia akt Sądu Rejonowego Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - Dziekan adw. Włodzimierz Łyczywek interweniuje

  czytelnia W związku z napływającymi zgłoszeniami członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej o trudnościach w dostępie do akt spraw w ramach czytelni Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Dziekan adw. Włodzimierz Łyczywek pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. zwrócił się do Prezes Sądu SSR Zofii Piwowarskiej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych zmian, przyczyn tych zmian oraz z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwoliłby wyeliminować praktyki, co do których zgłaszane są wątpliwości, a które w swojej istocie w znaczący sposób ograniczają prawa pełnomocników stron w ramach prowadzonych przed tym Sądem spraw. Dalsze działania ORA będą uzależnione od treści odpowiedzi Pani Prezes Sądu. O przebiegu sprawy i wynikach podjętych działań członkowie Izby będą informowani na bieżąco. więcej: plik do pobrania

 • Uroczystości w ORA

  W 2016 roku w dniu 08 lutego przypadała 100 rocznica urodzin zmarłego 22 lata temu adw. dr Romana Łyczywka, w dniu 31 marca 2016r. zmarł  adw. Jerzy Chmura - obaj byli wybitnymi adwokatami Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Szczecinie w dniu 18 czerwca 2016r. postanowiono uhonorować obu zmarłych członków Izby, nadając ich imionami nazwy sal siedziby izbowej - salę konferencyjną imienia Jerzego Chmury, zaś salę posiedzeń ORA imienia dr Romana Łyczywka. W dniu 18 listopada 2016r. odbyła się uroczystość nadania tym salom imion, tych wybitnych adwokatów, którą to uroczystość zaszczycili Pan Prezes NRA  adw. Andrzej Zwara oraz Wiceprezes NRA adw. Jacek Trela.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni gośćcie zarówno z władz miasta, prezesi sądów, jak i członkowie innych korporacji prawniczych. W salach,  którym nadawano imiona adwokatów Romana Łyczywka i Jerzego Chmury - przedstawiono olbrzymią ilość pamiątek po adwokatach  - w tym; odznaczenia państwowe i inne ordery, dokumenty, a także pozycje bibliograficzne i publicystyczne pozostałe po tych adwokatach, a sylwetki osób honorowanych przedstawił adw. Marek Mikołajczyk. W sposób zamierzony przez organizatorów, a jednocześnie zaskakujący dla blisko 200 osób, które znalazły się jako publiczność w trakcie tych uroczystości , piękną "Obronę Sokratesa" wygłosił znany aktor scen warszawskich - Edward Sosna. Po oficjalnych uroczystościach  nastąpiło w sali Klubu Adwokata otwarcie wystawy malarskiej - radcy prawnej Aliny Andrzejuk - zatytułowanej "W ogrodzie czasu"; delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury spotkali się w gabinecie Dziekana ORA z kandydatem na Prezesa NRA adw. Jackiem  Trelą, a inni uczestnicy tej przepięknej uroczystości rozeszli się po wielu salach siedziby izbowej, aby oglądać pamiątki, a także dyskutować  o honorowanych przez Izbę członkach Izby. Obecne były również media, które zamieściły wiele notatek i zdjęć z tych uroczystości, zaś w takcie swobodniejszej części tego spotkania gościom umilała koncertem na pianinie utalentowana aplikanta  Izby - Pani Martyna Kawiak. Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek

  fot. Weronika Łyczywek

 • Nieodpłatna pomoc prawna 2017

  nieodplatna-pomoc-prawna Rozpoczął się tryb przyjmowania zgłoszeń do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przez adwokatów na rok 2017 w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015r.  Informacja ogólna (plik do pobrania) Deklaracja (plik do pobrania)

 • Wspólne spotkanie okręgowych rad samorządów adwokackiego i radcowskiego w dniu 3 października 2016r. w siedzibie OIRP

  wer_3878 zdjęcia wykonała Weronika Łyczywek

 • wzór Oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Szkolenie z zakresu prawa cywilnego w dniu 3 września 2016 r.

  1kodeks

  Szanowni Państwo,
  w dniu 3 września 2016 r. (sobota) w godz. 10.00-15.00 w siedzibie naszej Izby przy Placu Batorego 3 odbędzie się szkolenie z zakresu prawa cywilnego, obejmujące ostatnie nowelizacje kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego (szczegółowy zakres szkolenia zawarty jest w załączniku).
  Szkolenie poprowadzą prof. Dariusz Szostek oraz sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Obydwaj wykładowcy uczestniczyli  w pracach legislacyjnych skutkujących nowelizacją k.c. i k.p.c. z dnia 10 lipca 2015 r. 

  Za udział w szkoleniu przysługuje cztery i pół (4,5) punktu szkoleniowego.


  Serdecznie zapraszamy,
  Komisja Doskonalenia Zawodowego,
  ORA Szczecin

 • Ślubowanie adwokatów

  US

  W dniu 9 lipca 2016 r. w „Sali Kongresowej” Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczystość ślubowania nowych adwokatów w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Włodzimierz Łyczywek, przy licznie zgromadzonych gościach, odebrał ślubowanie od osób, które w bieżącym roku pozytywnie zdały egzamin adwokacki. Szeregi miejscowej adwokatury powiększyły się o 38 osób. Adwokatom, którzy złożyli ślubowanie życzymy powodzenia w wykonywaniu odpowiedzialnego zawodu. 

   

   

 • Ruszyły zapisy na spartakiadę prawników!

  logo-spartakiada

  Informujemy, że ruszyły zapisy na XXVII Ogólnopolską Letnią Spartakiadę Prawników, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 7-11 września 2016 r. Zachęcamy do rejestracji poprzez specjalny formularz zamieszczony na stronie  spartakiada2016.pl.

  Istnieje możliwość śledzenia aktualności zamieszczanych na profilu spartakiady na Facebooku, gdzie znajdą państwo także informacje na temat programu, kosztów udziału, dyscyplin sportowych, imprez towarzyszących itp.

  Ostateczny termin zgłoszeń – zarówno indywidualnych jak i drużynowych (z potwierdzeniem uiszczenia opłaty), upływa z dniem 18 sierpnia 2016 roku; W przypadku pytań organizatorzy zapraszają do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@spartakiada2016.pl

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Click to open a larger map