Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Archiwum aktualności:

Wyniki egzaminu adwokackiego 2018: plik do pobrania.


Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbędzie się 16 czerwca 2018r. godz. 09.00 w audytorium im. prof. St. Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia nr 10.


 • Adwokatura Pamięta

  Aplikanci Szczecińskiej Izby Adwokackiej ponownie uczcili pamięć Adwokatów i Aplikantów, którzy spoczywają na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 100 lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej było idealnym momentem aby odwiedzić ich groby oraz zapalić znicze z flagą „Adwokatura Pamięta”. Pielęgnacja pamięci o tych, członkach naszego samorządu którzy odeszli, była również okazją do odebrania bezcennej lekcji historii Adwokatury szczecińskiej. W tym roku udało się odnaleźć grób pierwszego dziekana naszej Izby mec. Edwarda Hausknechta, który spoczywa w Kwaterze żydowskiej przy ul. Ku Słońcu.

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019

  Szanowni Państwo Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 ze zm.) w załączeniu przesyłam wzór deklaracji do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Druk deklaracji jest 5-cio stronicowyi wskazane są w nim wszystkie lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których usługi mają świadczyć adwokaci oraz dni tygodnia i godziny udzielania tych porad. Deklaracji o chęci świadczenia pomocy prawnej należy dokonać poprzez wstawienie znaku X w wybranych punktach udzielania porad ( w oznaczonym dniu oraz godzinie), w miarę możliwości nie dublując terminów dyżurów. Proszę szczególną uwagę zwracać na punkty oznaczone znakiem „*” oraz „!” i zapoznać się z odnoszącym się do tego znaku wyjaśnieniem. Poza podaniem - w deklaracji - danych kancelarii adwokackiej, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez adwokata (na 1 str.). Wypełnione deklaracje należy zwrotnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: ora.szczecin@adwokatura.pl, lub też; za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie w nieprzekraczalnym terminie wpływu do biura Radydo dnia 05 listopada 2018r. W przypadku składania deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu do biura ORA w Szczecinie. Deklaracje złożone po 05.11.2018r. nie wezmą udziału w losowaniu. Na podstawie wszystkich otrzymanych deklaracji zostanie dokonane losowanie adwokatów i zastępców adwokatów do świadczenia pomocy prawnej w poszczególnych punktach. Wykaz adwokatów zostanie przesłany do powiatów. Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z budżetu państwa (art. 19.ust.1 ustawy) i w 91% dotacja przeznaczana jest na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z powiatem przez adwokata lub radcę prawnego (art. 20 ustawy). Zgłoszenie kandydatury do obsługi punktów NPP jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (Regulamin w załączeniu). O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z poważaniem Adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie Druk deklaracji – plik do pobrania Regulamin obsadzania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – plik do pobrania Uchwała nr 125/2018 ORA w Szczecinie z dn. 08.10.2018r. – plik do pobrania

 • Obchody „100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej”

  Koleżanki i Koledzy.

  W dniach 12-13 października 2018r. Szczecińska Izba Adwokacka zorganizowała fragment krajowych obchodów „100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej”.

  Obchody rozpoczęły się otwarciem wystawy pt. Adwokaci Polscy Ojczyźnie, która prezentowana była w Centrum Dialogu PRZEŁOMY w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy pl. Solidarności 1.

  W siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, dla adwokatów i aplikantów adwokackich , prelekcje wygłosili Dyrektor Amnesty International (sekcja Polska) – Pani Draginja Nadaždin oraz adw. Jerzy Naumann - twórca komentarza do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej.

  Następnego dnia -13.10.2018r.- w sali kameralnej Filharmonii im. M. Karłowicza- wypełnionej po brzegi -odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. Granic wykonywania zawodu,w którym uczestniczyli Pan Sędzia Sądu Najwyższego - Michał Laskowski; Pani Dyrektor Amnesty International- Draginja Nadaždin; Pani adw. Hanna Łyczywek-Falkowska i - w zastępstwie nieobecnego panelisty adw. Rafała Dębowskiego – Dziekan ORA w Szczecinie adw. Włodzimierz Łyczywek.

  W drugim panelu dyskusyjnym nt. Tajemnicy zawodowej adwokackiejprzedstawiali swoje poglądy dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich; adw. Jerzy Naumann z Warszawy; Małgorzata Jankowska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a także członek NRA – adw. Marek Mikołajczyk.

  Wydarzenie to, które było naprawdę doskonale przygotowane prowadzili z olbrzymią werwą szczecińscy adwokaci: adw. adw. Marta Adamek-Donhöffner oraz Piotr Dobrołowicz.

  Za przygotowanie zarówno wykładów w siedzibie SIA jak i ekstraklasowego zespołu panelistów i doskonałe poprowadzenie blisko 5 godzinnej dyskusji panelowej, bardzo dziękuję adwokatom Marcie Adamek-Donhöffner oraz szczególnie Piotrowi Dobrołowiczowi.

  W wieczornej gali, która odbyła się w wielkiej sali symfonicznej Filharmonii im. M. Karłowicza, która podobnie jak leżące naprzeciw Muzeum Narodowe Centrum Dialogu Przełomy uzyskała miano najpiękniejszego obiektu architektonicznego w Europie i na świecie w latach 2014-2015 – uczestniczyło ponad 600 osób.

  Za przygotowanie zarówno wystawy w dniu 12 października 2018r jak i całej uroczystej gali serdecznie dziękuję Wicedziekanowi ORA w Szczecinie- adw. Jackowi Motyce oraz członkowi NRA - adw. Markowi Mikołajczykowi za wkład w przebieg uroczystości, a także za wspaniałą konferansjerkę.

  Uroczystości otworzył Dziekan ORA w Szczecinie – adw. Włodzimierz Łyczywek przy obecności wprowadzonego już na scenę Sztandaru Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

  Dziękuję pocztowi sztandarowemu w osobach: adw. Robertowi Murawskiemu oraz adw. Katarzynie Pisarek i apl. adw. Katarzynie Małosek-Makaruk

  Inauguracyjne przemówienie o roli Adwokatury w dziejach naszego narodu; we współtworzeniu dobrego prawa, a także dbałości o przestrzeganie praw obywatelskich wygłosił Pan Prezes NRA – adw. Jacek Trela. Okazjonalne przemówienia wraz z pięknymi adresami rzeczowymi przekazali Szczecińskiej Izbie Adwokackiej Marszałek Województwa - Olgierd Geblewicz, a także Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek.

  Przemówienia związane z rolą Adwokatury w tworzeniu i stosowaniu prawa wygłosili Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar i Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego – SSN Michał Laskowski.

  Historię adwokatury szczecińskiej w jej instytucjonalnej formie od 67 lat , ale w rzeczywistości istniejącej od pierwszych dni po zakończeniu II Wojny Światowej, przybliżył szczeciński adwokat Andrzej Zajda.

  Skoro już został dziejopisarzem historii Adwokatury Szczecińskiej niech więc nadal to czyni, za co wszyscy powinniśmy być Mu wdzięczni.

  Prezes NRA – adw. Jacek Trela odznaczył pięciu szczecińskich adwokatów bardzo rzadkimi cenionym wyróżnieniem „Adwokatura Zasłużonym” – odznaczenie to otrzymali adw. adw: Marta Adamek-Donhöffner; Hanna Łyczywek-Falkowska; Jacek Motyka; Waldemar Juszczak i Piotr Dobrołowicz.

  Przez ostatnie pięć lat tylko jedna osoba otrzymała to wyróżnieni, a zatem ci wszyscy, którzy otrzymali je z okazji 100- lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej zasługują na nasz szacunek za wkład w prace samorządu, a ja osobiście im serdecznie gratuluję.

  W uroczystościach zarówno w dniu 12 jak i 13 .10 2018r. uczestniczyło wielu członków Naczelnej Rady Adwokackiej, a tylko z uwagi na zbiegające się wydarzenia w innych izbach żałowaliśmy, że nie wszyscy mogli być obecni.

  Obecnością swoją na gali zaszczycili nas rektorzy wyższych uczelni Szczecina, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezesi Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Szczecinie, a także wielu prawników z siostrzanych korporacji.

  Po wyprowadzeniu Sztandaru SIA Mała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej dała koncert Pt. Mozart meet Vivaldi, który to koncert był kilkakrotnie bisowany.

  Całość wydarzenia w Wielkiej Sali Filharmonii Szczecińskiej brawurowo prowadził Pan Mecenas Marek Mikołajczyk.

  Po oficjalnej gali, w salach recepcyjnych Filharmonii, w jej holu na parterze, odbył się na te 600 osób bankiet, a muzyczną oprawę dał zespół złożony - ad hoc - przez adwokatów i aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

  Prezes NRA w swoim przemówieniu nawiązał do tego, że w historii SIA były już zespoły muzyczne, ale nie spodziewałem się, że adwokaci szczecińscy stworzą tak doskonały i duży zespół dający przepiękna oprawę przez kilka godzin bankietu – gratuluję talentu. W skład zespołu wchodzili adw. adw: Robert Marzec (perkusja), Jurand Żelazny (gitara elektryczna), Paweł Zacharzewski (gitara basowa), Bartłomiej Mużyło (fortepian i melodyka), Izabela Celeban (puzon), Agnieszka Lubowińska (skrzypce), Agnieszka Różewicz (flet i melodyka), Szymon Kromolicki (skrzypce), Martyna Kawiak (wokal i fortepian), Marcin Przybysz (wokal i przeszkadzajki).

  Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza po raz pierwszy w historii została podświetlona na zielono w kolorze przynależnym Adwokaturze.

  Od dwóch tygodni adwokatura szczecińska przygotowała przepiękne wkładki, obrazujące cele i zadania Adwokatury przez ostatnie 100 lat, prezentowane we wszystkich lokalnych dziennikach i inicjatywa ta zakończy się ostatnia prezentacją przed dniem Święta Niepodległości (łączny nakład 72.000 egz.).

  Za opracowanie wizerunku Adwokatury szczerze dziękują adw. adw. Magdalenie Gąsiorowskiej i Romanowi Ossowskiemu.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem

  adw. Włodzimierz Łyczywek

  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Granice wykonywania zawodu adwokata. Tajemnica adwokacka - konferencja organizowana przez Szczecińską Izbę Adwokacką, 13.10.2018 r.

  Granice wykonywania zawodu adwokata. Tajemnica adwokacka - konferencja organizowana przez Szczecińską Izbę Adwokacką, 13.10.2018 r. W dniu 13 października 2018 r., w godzinach 10-15, w ramach obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, Szczecińska Izba Adwokacka organizuje konferencję poświęconą dwóm tematom: „Granice wykonywania zawodu adwokata” oraz „Tajemnica adwokacka”. Konferencja odbędzie się w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Poniżej jej program: I panel: Rafał Dębowski, adwokat, sekretarz NRA: Co adwokatura proponuje dzisiaj adwokatowi? Hanna Łyczywek-Falkowska, adwokat: Adwokat – zawód wolny, ale z ograniczeniami Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego: Granice wykonywania zawodu adwokata wyznacza Sąd Najwyższy Draginja Nadażdin, dyrektor Amnesty International Polska: Adwokat poza kancelarią. Zaangażowanie w działalność społeczną II panel: Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich: Państwo prawa potrzebuje tajemnicy adwokackiej Jerzy Naumann, adwokat: Tajemnica adwokacka w kancelarii. Jak o nią dbać? Małgorzata Jankowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: Przeszukanie kancelarii adwokackiej drogą do uchylenia tajemnicy adwokackiej – łatwą czy trudną? Marek Mikołajczyk, adwokat: Tajemnica adwokacka przeszkodą w skutecznej obronie adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym? Konferencję poprowadzą adwokaci Marta Adamek-Donhöffner oraz Piotr Dobrołowicz.

 • Wystawa „ADWOKACI POLSCY OJCZYŹNIE”

  Szanowne Koleżanki i Koledzy!

  Mam niezwykłą przyjemność poinformować Państwa o tym, że:

  od dnia 09.10.2018r. do dnia 19.10.2018r.w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Pl. Solidarności 1

  w Centrum Dialogu - PRZEŁOMYzaprezentowana będzie wystawa pt.:

  ADWOKACI POLSCY OJCZYŹNIE”,

  a w dniu 12.10.2018r. o godz. 17.00nastąpi jej uroczyste otwarcie.

  Zapraszam wszystkich do zapoznania się z wystawą.

  Informuję, że organizatorem wystawy jest Szczecińska Izba Adwokacka.

  adw. Włodzimierz Łyczywek Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Obchody „100-lecia Odrodzonej ADWOKATURY POLSKIEJ”

  Szanowne Koleżanki i Koledzy!

  Mam przyjemność powiadomić Państwa, że PARTNEREM WYDARZENIA jakim są obchody „100-lecia Odrodzonej ADWOKATURY POLSKIEJ” organizowanym w dniu 13.10.2018r. przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie są:

  Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

  oraz

  Uprzejmie informuję, że ww. dacie w Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowiczaw ramach obchodów „100-lecia Odrodzonej ADWOKATURY POLSKIEJ” odbędą się:

  1/od godz. 10.00 do godz. 15.00 konferencja nt. :

  • Granic wykonywania zawodu adwokata ”,

  • Tajemnicy adwokackiej”,

  (na którą zapraszam tych członków naszej Izby, którzy dokonali stosownego zgłoszenia)

  2/ od godz. 18.00 do godz. 20.00 część oficjalna obchodów, którą uświetni koncert orkiestry Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza

  3/od godz. 20.00 do godz. 24.00 część bankietowa, w której m.in. odbędzie się loteria przygotowana przez PARTNERA WYDARZENIA, którym jest Autoryzowany dealer Mercedes‑Benz MOJSIUKoraz koncert „Zespołu Adwokackiego”, którego skład tworzą Koleżanki i Koledzy Naszej Izby.

  (Na część oficjalną i bankietową zapraszam członków naszej Izby wraz z osobami towarzyszącymi, którzy dokonali stosownego zgłoszenia w lipcu, sierpniu i wrześniu 2018r.)

  Z poważaniem.

  adw. Włodzimierz Łyczywek Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 • Obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór uzupełniający c.d.

  Szczecin, dn. 26 czerwca 2018r.

  Szanowni Państwo

  Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), ogłaszamy nabór na zastępców (B1) do pełnienia dyżurów:

  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym

  w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116

  • w czwartki w godz. od 15.00-19.00

  • w środyw godz. 15.00-19.00(punkt obsługiwany przez adwokatów co drugi tydzień zamiennie z radcami prawnymi)

  Zainteresowanych do obsadzenia ww. wakatów proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: ora.szczecin@adwokatura.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2018r. do godz. 14.00ze wskazaniem dnia tygodnia pełnienia dyżuru.

  Na podstawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonane losowanie zastępców (B1) adwokata do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116 (czwartek: godz. 15.00-19.00; środa: godz. 15.00-19.00)

  O wyniku losowania - Ci z Państwa, którzy zgłoszą swoje kandydatury zostaną poinformowani oddzielnym pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Z poważaniem

  Adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór uzupełniający

  Szczecin, dn. 15 czerwca 2018r.

  Szanowni Państwo Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) z uwagi na fakt wystąpienia z Adwokatury adwokata świadczącego pomoc prawną, ogłaszamy nabór na zastępców (B1 i B2) do pełnienia dyżurów wpiątki w godz. od 08.00-12.00w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116

  Zainteresowanych do obsadzenia ww. wakatów proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: ora.szczecin@adwokatura.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018r. do godz. 14.00ze wskazaniem funkcji, tj. zastępca B1, zastępca B2.

  Na podstawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonane losowanie zastępców adwokata do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116 (piątek godz. 08.00-12.00)

  O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Z poważaniem

  Adw. Marcjusz Szczepański

  Wicedziekan ORA w Szczecinie

 • Szczecińska Izba Adwokacka upamiętniła zmarłych adwokatów

  Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, 01 listopada to dzień, w którym właściwie wszyscy idziemy na groby naszych bliskich, a przy okazji na groby adwokatów, którzy byli nam bliscy. Pan Mecenas Piotr Mazuro - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie - przypomniał nam wszystkim o wspaniałej tradycji pamiętania o adwokatach, którzy odeszli i przy udziale wolontariuszy aplikantów  adwokackich odnalazł  groby 77 adwokatów naszej Izby na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie  i na każdym z tych grobów znalazł się znicz wraz  z proporcem Adwokatury. Odbiór przez rodziny adwokatów, które odwiedzały te groby w dniu 01 listopada był tak niezwykły, że otrzymaliśmy telefony dziękczynne, które należą się inicjatorom tej akcji . Będziemy ją powtarzać w następnych latach, a dzisiaj pokazuję tylko kilka fotografii dokumentujących te zdarzenia. Z koleżeńskim pozdrowieniem Dziekan ORA Adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Komunikat dla osób, które w dniu 30 września 2017r. przystąpiły do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

  rada_600px

  Osoby, które z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 30 września 2017r. uzyskały wynik pozytywny i planują rozpoczęcie szkolenia aplikanckiego od stycznia 2018r. powinny: w terminie do 27 października 2017 r. złożyć w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich wraz z załącznikami;
  1. Aktualna informacja o niekaralności
  2. Odpis dyplomu (o ile wcześniej nie został złożony)
  3. Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze)
  Wykaz dokumentów znajduje się również na stronie internetowej www.izba-adwokacka.szczecin.pl w zakładce „Aplikanci” Wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich można składać w biurze ORA w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.30.  

  Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r. (plik do pobrania)

 • Współpraca Szczecińskiej Izby Adwokackiej z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie

  cof

  Pragniemy poinformować Państwa, że Szczecińska Izba Adwokacka nawiązała współpracę z  Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Celem naszej współpracy jest wspieranie finansowe przez Szczecińską Izbę Adwokacką  wydarzeń organizowanych przez Filharmonię w sezonie artystycznym 2017/2018 związanych z twórczością młodych utalentowanych osób, jak również wspieranie dzieci i młodzieży z ograniczonym dostępem do wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię. Pragniemy, żeby tego rodzaju współpraca stała się tradycją Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wśród imprez , które będziemy wspierać znalazły się:
  1.  koncerty z cyklu Intermezzo: 4.10.2017 – Szczecińska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna 8.11.2017 – Szczecin Young Percussion 7.12.2017 – Laureat Festiwalu Fortepianowego: Jan Wachowicz 28.02.2018 – Zespół Akordeonowy PSM I stopnia w Szczecinie 21.03.2018 – Stypendyści Kameralnie 18.04.2018 – Pomeranian Youth Big Band 16.05.2018 – Szczecińska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna
  2. Ravel – koncert symfoniczny z udziałem Rozalii Kierc w dniu 27.04.2018
  3. wystawy  w Galerii Poziom 4:1
    - Piotr i Kaja Depta - Kleśta – plakaty, 14.12.2017-14.01.2018
   • - Marcin Zaborowski – fotografia, 17.01.2018-11.02.2018
    - Agata Wolniewicz – malarstwo, 9.05.2018-3.06.2018
  4. wystawy w Galerii przy Cerkwi
  5. pomoc dzieciom i młodzieży mającym utrudniony dostęp do kultury w udziale w tych wydarzeniach.
  Zapraszamy do udziału w powyższych koncertach i wystawach.

  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

  adw. Włodzimierz Łyczywek

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!