Szczecińska Izba Adwokacka
70-207 Szczecin, Plac Batorego 3
więcej informacji

Archiwum aktualności:

Wyniki egzaminu adwokackiego 2018: plik do pobrania.


Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej odbędzie się 16 czerwca 2018r. godz. 09.00 w audytorium im. prof. St. Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia nr 10.


 • Obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór uzupełniający c.d.

  Szczecin, dn. 26 czerwca 2018r.

  Szanowni Państwo

  Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), ogłaszamy nabór na zastępców (B1) do pełnienia dyżurów:

  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym

  w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116

  • w czwartki w godz. od 15.00-19.00

  • w środyw godz. 15.00-19.00(punkt obsługiwany przez adwokatów co drugi tydzień zamiennie z radcami prawnymi)

  Zainteresowanych do obsadzenia ww. wakatów proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: ora.szczecin@adwokatura.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2018r. do godz. 14.00ze wskazaniem dnia tygodnia pełnienia dyżuru.

  Na podstawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonane losowanie zastępców (B1) adwokata do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116 (czwartek: godz. 15.00-19.00; środa: godz. 15.00-19.00)

  O wyniku losowania - Ci z Państwa, którzy zgłoszą swoje kandydatury zostaną poinformowani oddzielnym pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Z poważaniem

  Adw. Marcjusz Szczepański Wicedziekan ORA w Szczecinie

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór uzupełniający

  Szczecin, dn. 15 czerwca 2018r.

  Szanowni Państwo Adwokaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej

  Wypełniając zapisy art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255) z uwagi na fakt wystąpienia z Adwokatury adwokata świadczącego pomoc prawną, ogłaszamy nabór na zastępców (B1 i B2) do pełnienia dyżurów wpiątki w godz. od 08.00-12.00w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116

  Zainteresowanych do obsadzenia ww. wakatów proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: ora.szczecin@adwokatura.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018r. do godz. 14.00ze wskazaniem funkcji, tj. zastępca B1, zastępca B2.

  Na podstawie wszystkich otrzymanych zgłoszeń zostanie dokonane losowanie zastępców adwokata do świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4 pok. 116 (piątek godz. 08.00-12.00)

  O wyniku losowania zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Z poważaniem

  Adw. Marcjusz Szczepański

  Wicedziekan ORA w Szczecinie

 • Szczecińska Izba Adwokacka upamiętniła zmarłych adwokatów

  Szanowne Koleżanki i Koledzy, Członkowie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, 01 listopada to dzień, w którym właściwie wszyscy idziemy na groby naszych bliskich, a przy okazji na groby adwokatów, którzy byli nam bliscy. Pan Mecenas Piotr Mazuro - członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie - przypomniał nam wszystkim o wspaniałej tradycji pamiętania o adwokatach, którzy odeszli i przy udziale wolontariuszy aplikantów  adwokackich odnalazł  groby 77 adwokatów naszej Izby na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie  i na każdym z tych grobów znalazł się znicz wraz  z proporcem Adwokatury. Odbiór przez rodziny adwokatów, które odwiedzały te groby w dniu 01 listopada był tak niezwykły, że otrzymaliśmy telefony dziękczynne, które należą się inicjatorom tej akcji . Będziemy ją powtarzać w następnych latach, a dzisiaj pokazuję tylko kilka fotografii dokumentujących te zdarzenia. Z koleżeńskim pozdrowieniem Dziekan ORA Adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Komunikat dla osób, które w dniu 30 września 2017r. przystąpiły do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

  rada_600px

  Osoby, które z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 30 września 2017r. uzyskały wynik pozytywny i planują rozpoczęcie szkolenia aplikanckiego od stycznia 2018r. powinny: w terminie do 27 października 2017 r. złożyć w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich wraz z załącznikami;
  1. Aktualna informacja o niekaralności
  2. Odpis dyplomu (o ile wcześniej nie został złożony)
  3. Oświadczenie (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze)
  Wykaz dokumentów znajduje się również na stronie internetowej www.izba-adwokacka.szczecin.pl w zakładce „Aplikanci” Wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich można składać w biurze ORA w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.30.  

  Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r. (plik do pobrania)

 • Współpraca Szczecińskiej Izby Adwokackiej z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie

  cof

  Pragniemy poinformować Państwa, że Szczecińska Izba Adwokacka nawiązała współpracę z  Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Celem naszej współpracy jest wspieranie finansowe przez Szczecińską Izbę Adwokacką  wydarzeń organizowanych przez Filharmonię w sezonie artystycznym 2017/2018 związanych z twórczością młodych utalentowanych osób, jak również wspieranie dzieci i młodzieży z ograniczonym dostępem do wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię. Pragniemy, żeby tego rodzaju współpraca stała się tradycją Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wśród imprez , które będziemy wspierać znalazły się:
  1.  koncerty z cyklu Intermezzo: 4.10.2017 – Szczecińska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna 8.11.2017 – Szczecin Young Percussion 7.12.2017 – Laureat Festiwalu Fortepianowego: Jan Wachowicz 28.02.2018 – Zespół Akordeonowy PSM I stopnia w Szczecinie 21.03.2018 – Stypendyści Kameralnie 18.04.2018 – Pomeranian Youth Big Band 16.05.2018 – Szczecińska Młodzieżowa Orkiestra Kameralna
  2. Ravel – koncert symfoniczny z udziałem Rozalii Kierc w dniu 27.04.2018
  3. wystawy  w Galerii Poziom 4:1
    - Piotr i Kaja Depta - Kleśta – plakaty, 14.12.2017-14.01.2018
   • - Marcin Zaborowski – fotografia, 17.01.2018-11.02.2018
    - Agata Wolniewicz – malarstwo, 9.05.2018-3.06.2018
  4. wystawy w Galerii przy Cerkwi
  5. pomoc dzieciom i młodzieży mającym utrudniony dostęp do kultury w udziale w tych wydarzeniach.
  Zapraszamy do udziału w powyższych koncertach i wystawach.

  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

  adw. Włodzimierz Łyczywek

 • Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie 19 września 2017 r.

  3F3A5279 W dniu 19 września 2017 r. w siedzibie szczecińskiej izby adwokackiej odbyło się, zorganizowane przez redakcję miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio, spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem pod hasłem „Reformy wymiaru sprawiedliwości”. W spotkaniu, w roli panelistów w dyskusji, obok Rzecznika Praw Obywatelskich, udział wzięli Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie SSA Maciej Żelazowski, dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek, dr hab. prof. US Jerzy Ciapała, prezes gorzowskiego oddziału stowarzyszenia „Iustitia” SSR Olimpia Barańska – Małuszek, a także Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie SSO Maciej Strączyński, członek NRA adw. Marek Mikołajczyk, członkowie kolegium redakcyjnego In Gremio, członkowie ORA w Szczecinie, poseł na Sejm RP Piotr Misiło, przedstawiciele środowiska sędziowskiego oraz adwokaci i radcowie prawni. Uczestniczący w dyskusji wymienili się swoimi spostrzeżeniami, co do obowiązujących przepisów ustrojowych sądów powszechnych, a także co do regulacji zawetowanych przez Prezydenta RP ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Istotnym jest, iż w dyskusji przedstawione zostały różne poziomy oceny tych zmian, tak z punktu widzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziów, adwokatów oraz przedstawiciela środowiska akademickiego. Dr hab. prof. US Jerzy Ciapała zwrócił uwagę uczestnikom spotkania na wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją RP proponowanych dotychczas rozwiązań ustrojowych. Dużą część dyskusji poświęcono regulacjom funkcji asesora, ze wskazaniem na faktyczną i możliwą zależność osób wykonujących ten zawód od Ministra Sprawiedliwości. Owacjami przyjętą ocenę wyrażoną przez adw. Romana Ossowskiego, co do udziału posłów opozycji w obradach Sejmu, na których swoje sprawozdanie z działalności składał Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prezes KRS. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecin SSO Maciej Strączyński zwrócił uwagę, iż stowarzyszenie Iustitia od lat przedstawiało kolejnym Ministrom Sprawiedliwości propozycje reformy zmian w wymiarze sprawiedliwości, które miały usprawnić i uprościć obowiązujące procedury. Wskazał, iż zaproponowane zmiany nie sposób nazywać reformą wymiaru sprawiedliwości, lecz jest to wyłącznie zmiana ustrojowa, która nie poprawi tego, co jest najbardziej istotne w funkcjonowaniu sądów powszechnych. Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie SSA Maciej Żelazowski wskazał, iż przyjęte regulacje o ustroju sądów powszechnych, co do zasad odwoływania prezesów sądów są na tyle ogóle, że pozostawią dużą decyzyjność w rękach Ministra Sprawiedliwości. Zwrócił uwagę, iż jedną z przesłanek do odwołania prezesa sądu jest negatywna ocena funkcjonowania sądu, co można wiązać chociażby z przewlekłością postępowań, a tej ciężko będzie uniknąć w sytuacji, gdy w samym okręgu szczecińskich zablokowanych przez Ministra Sprawiedliwości jest około 15 etatów sędziowskich, zaś w całej Polsce około 600-700. Dziekan ORA adw. Włodzimierz Łyczywek wskazując na konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym także tej ustrojowej, podkreślił istotny problem braku doświadczenia młodych sędziów, czy tym bardziej asesorów, którzy mieliby orzekać w sprawach, nie mając jakichkolwiek doświadczeń osobistych. Opowiedział się za koncepcją zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych. Istotne stanowisko wyraził także adw. Marek Mikołajczyk – członek NRA, który jednoznacznie nazwał aktualną sytuację jako zamach Państwa na jeden z trzech istotnych jego filarów, podkreślając, iż aktualna sytuacja pokazuje, że samo Państwo niszczy autorytet własnych funkcjonariuszy jakimi są sędziowie. W głosie podsumowującym Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zauważył, że polskie środowiska prawnicze wykazały się solidarnością w działaniu, mającym powstrzymać wprowadzenie regulacji zagrażających niezależności sądów i niezawisłości sędziów, inaczej niż miało to miejsce na Węgrzech. Podkreślił, iż szczecińskie środowiska prawnicze, jako nieliczne w Polsce, potrafią wspólnie dyskutować i się mobilizować, co zasługuje na szczególną aprobatę. Dodał równocześnie, iż sygnalizowane zmiany w sprawie mediów prywatnych być może będą wymagały także podjęcia zdecydowanych działań, gdyż w przyszłości może dojść do sytuacji, w której nikt nie będzie już relacjonował jakichkolwiek protestów sprzeciwiających się działaniom zagrażającym demokracji i trójpodziału władzy.

  Zastępca Sekretarza ORA

            Adw. Michał Olechnowicz

 • Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

  rada_600px

  Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, w składzie:

  adw. Włodzimierz Łyczywek – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

  adw. Jacek Motyka

  adw. Marcjusz Szczepański

  adw. Wiesław Fafuła

  adw. Michał Olechnowicz

  adw. Mikołaj Kołecki

  adw. Krzysztof Ławrynowicz

  adw. Tomasz Milewski

  adw. Joanna Budnowska

  adw. Piotr Mazuro

  w trybie obiegowym w dniu 14 lipca 2017 r. podjęła następujące stanowisko:

  Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie wyraża niepokój w związku z uchwaleniem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o zmianie innych ustaw, a także faktem wpłynięcia projektu ustawy o Sądzie Najwyższym w trybie projektu poselskiego. Zarówno już uchwalone przez Sejm ustawy jak i przedłożony projekt łamią zasadę trójpodziału władzy poprzez podporządkowanie władzy sądowniczej władzom wykonawczym, w tym Prokuratorowi Generalnemu.

  Utrzymanie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, gwarantuje zasadę trójpodziału władzy, przyjętą w Konstytucji RP. Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie widzi potrzebę i konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, ale nie akceptuje przyjętej formy zmian, sprowadzającej się, jak to prezentują przedstawiciele władzy, tylko i wyłącznie do wymiany kadr.

  Zasada demokratycznego państwa prawa wprowadzona w Konstytucji RP nakłada na sprawujących władzę obowiązek utrzymania trójpodziału władzy, które wzajemnie się kontrolują.

  Jakakolwiek przewaga jednej z tych władz nad inną prowadzi do wypaczenia tych zasad, za którymi opowiedziało się społeczeństwo polskie, przyjmując w referendum Konstytucję RP.

 • Szczecińska Izba Adwokacka ma 38 nowych adwokatów

  Slubowanie243

  Izba szczecińska powiększyła się o 38 nowych adwokatów. Uroczyste ślubowanie odbyło się w dniu 8 lipca 2017 r. w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

  W uroczystości udział wzięli – obok głównych bohaterów tego dnia - ślubujących, członkowie ich rodzin, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej, Wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie SSR Artur Witek, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Anna Gawłowska Rynkiewicz.

  Galę poprowadził adw. Włodzimierz Łyczywek – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, który gratulując, wówczas jeszcze aplikantom, dotarcia do tej uroczystej chwili, przypomniał o misji zawodu adwokata, godności zawodu i zachęcał do aktywności nie tylko samorządowej, ale również społecznej.  Akt ślubowania poprzedzony został wykładem Sekretarza ORA adw. Wiesława Fafuły, który w swoim krótkim, acz treściwym wystąpieniu przypomniał uczestniczącym w gali zasady i gwarancje, wynikające z roty ślubowania, akcentując obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz sumienności.

  Po złożeniu ślubowania, byli patroni nowych adwokatów dokonali uroczystych obłóczyn. Jednocześnie dla adwokatów z najlepszymi wynikami egzaminu zawodowego wręczono nagrody ufundowane przez wydawnictwa prawnicze.  W imieniu ślubujących podziękowania dla członków rodzin, przedstawicieli organów samorządowych, członkom komisji egzaminacyjnej oraz sądów powszechnych i prokuratury złożyła adw. Dagmara Stech.

  autor zdjęć: Krzysztof Szukalski

 • Środowiskowy Konkurs Krasomówczy - Szczecin, 27.05.2017 r.

  edf W dniu 27 maja 2017 r. w sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - dzięki uprzejmości Prezesa Sądu Apelacyjnego SSA Macieja Żelazowskiego, przeprowadzony został Środowiskowy Konkurs Krasomówczy aplikantów adwokackich z izb: łódzkiej, szczecińskiej, wielkopolskiej oraz zielonogórskiej. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Dziekana ORA w Szczecinie adw. Włodzimierza Łyczywka  w składzie: adw. Lech Kochaniak (Zielona Góra), adw. Bartosz Dzikoński (Poznań), adw. Sylwester Redeł (Łódź)  po przeprowadzeniu sprawnej narady uznała, iż poziom przygotowania uczestników do konkursu był dobry, zaś ich wystąpienia przed jury wyrównane, o czym świadczyły ilości punktów uzyskane przez poszczególnych aplikantów. Zwyciężczynią konkursu została reprezentantka Izby Wielkopolskiej - aplikant adwokacki Katarzyna Adaszak - Kwiatkowska. Drugie miejsce zajęła przedstawicielka Izby Zielonogórskiej - Urszula Bartkowiak, zaś trzecie miejsce przyznano reprezentantce Izby Szczecińskiej - Karolinie Werema-Karłuk. Zwycięzców uhonorowano nagrodami pieniężnymi.

  autor zdjęć: adw. Michał Olechnowicz

 • Wspólne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

  1T8A8288 W dniu 29 maja 2017 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli szczecińskich adwokatów i radców prawnych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie ORA oraz OIRP oraz członek Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Marek Mikołajczyk. Przedmiotem prowadzonego pod wspólnym przewodnictwem Dziekana ORA adw. Włodzimierza Łyczywka oraz Dziekana OIRP r.pr. Przemysława Mijal posiedzenia były sprawy bieżących wydarzeń, w tym przebiegu oraz wniosków wypracowanych w ramach Kongresu Prawników Polskich, dalszej współpracy przy wydawaniu miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio oraz jak się okazało wspólnych problemów dotyczących postępowań dyscyplinarnych. Wspólne posiedzenie było drugim, które miało miejsce w ostatnich miesiącach i w ramach rewizyty miało miejsce w siedzibie ORA w Szczecinie. Ideą wspólnych posiedzeń jest wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego, współpracy z sądami apelacji szczecińskiej oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym wydawania miesięcznika In Gremio.

  autor zdjęć: Weronika Łyczywek

 • Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej o Kongresie Prawników Polskich

  rada_600px Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej w dniu 27 maja 2017 r. podjęło uchwałę następującej treści: "Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej z uznaniem odnosi się do zorganizowania i wniosków Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w dniu 20 maja 2017 r. w Katowicach, w tym znaczącej roli i udziału adwokatów w tym kongresie".

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Przydatne adresy:

 • 1

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Plac Batorego 3, 70-207 Szczecin
tel. 91 44 80 187 • tel./fax 91 43 33 616
e-mail: ora.szczecin@adwokatura.pl • e-mail: ora.szczecin.urzedowki@adwokatura.pl
NIP 852-20-88-305 • REGON 007015329
nr konta bankowego 27 1600 1260 0004 0903 1656 8001

Sąd Dyscyplinarny Szczecińskiej Izby Adwokackiej
e-mail: ora.szczecin.saddyscyplinarny@adwokatura.pl

Referat Skarg Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
e-mail: ora.szczecin.referatskarg@adwokatura.pl

Click to open a larger map

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!